tmba
shenoto podcaster

رادیو صدای بازاریابی

رادیو صدای بازاریابی عضوی از خانواده بزرگ TMBA از خرداد96خورشیدی آغاز بکار کرد و با نگاه به تجارب اساتید و بزرگان دانشگاه علوم و دانشگاه بازار پای گفتگوهای این عزیزان نشست.

آلبوم‌ها (155)

استراتژِی کسب و کار

استراتژِی کسب و کار


ما در صبحانه با کتاب شروع روزی زیبا رو با شما رقم میزنیم.....هر روز با بخشی از یک کتاب خواندنی با ما همراه باشید

0

229

2 ماه پیش

بازار یابی دهان به دهان

بازار یابی دهان به دهان


ما در صبحانه با کتاب شروع روزی زیبا رو با شما رقم میزنیم.....هر روز با بخشی از یک کتاب خواندنی با ما همراه باشید

1

155

2 ماه پیش

12 ستون موفقیت

12 ستون موفقیت


ما در صبحانه با کتاب شروع روزی زیبا رو با شما رقم میزنیم.....هر روز با بخشی از یک کتاب خواندنی با ما همراه باشید

0

0

3 ماه پیش

اعتراف های یک تبلیغاتچی

اعتراف های یک تبلیغاتچی


ما در صبحانه با کتاب شروع روزی زیبا رو با شما رقم میزنیم.....هر روز با بخشی از یک کتاب خواندنی با ما همراه باشید

1

132

3 ماه پیش

استراتژِی اقیانوس آبی

استراتژِی اقیانوس آبی


ما در صبحانه با کتاب شروع روزی زیبا رو با شما رقم میزنیم.....هر روز با بخشی از یک کتاب خواندنی با ما همراه باشید

0

166

3 ماه پیش

میلیونر اتوماتیک

میلیونر اتوماتیک


میلیونر اتوماتیک

1

131

3 ماه پیش

درمان تعلل

درمان تعلل


ما در صبحانه با کتاب شروع روزی زیبا رو با شما رقم میزنیم.....هر روز با بخشی از یک کتاب خواندنی با ما همراه باشید

2

141

3 ماه پیش

کشش

کشش


ما در صبحانه با کتاب شروع روزی زیبا رو با شما رقم میزنیم.....هر روز با بخشی از یک کتاب خواندنی با ما همراه باشید

0

82

3 ماه پیش

تو نمیتوانی روزم را خراب کنی

تو نمیتوانی روزم را خراب کنی


ما در صبحانه با کتاب شروع روزی زیبا رو با شما رقم میزنیم.....هر روز با بخشی از یک کتاب خواندنی با ما همراه

0

83

3 ماه پیش

تانگ فو

تانگ فو


ما در صبحانه با کتاب شروع روزی زیبا رو با شما رقم میزنیم.....هر روز با بخشی از یک کتاب خواندنی با ما همراه

0

61

3 ماه پیش