telebazaryabi
shenoto podcaster

علی محمدی مدرس بازاریابی تلفنی

ما کمک میکنیم تا از ابزار تلفن برای افزایش فروش کسب و کارتان و همچنین افزایش درآمدتان استفاده نمایید. استاد علی محمدی، مدیر و موسس وبسایت #تله_بازاریابی است. از سال ۹۵ تا شهریور سال ۹۸، چهل و یک (۴۱) دوره آموزش بازاریابی و فروش تلفنی برگزار نموده است.

آلبوم‌ها (10)

رادیو تلفنی

رادیو تلفنی


در این بخش فایل های آموزشی و پراکنده استاد محمدی در حوزه های زیر تقدیم شما دوستان و مخاطبین محترم میگردد؛ بازاریابی تلفنی، فروش تلفنی و ارتباطات تلفنی موثر و شخصیت شناسی تلفنی و غیرحضوری

1

98

1 سال پیش

بازاریابی و فروش تلفنی- گوش دادن فعال قسمت 2

بازاریابی و فروش تلفنی- گوش دادن فعال قسمت 2


=======> گوش دادن فعال قسمت 2 دوره بازاریابی و فروش تلفنی ارایه شده توسط علی محمدی موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس وب سایت telebazaryabi.com

0

116

4 سال پیش

بازاریابی و فروش تلفنی -گوش دادن فعال قسمت 1

بازاریابی و فروش تلفنی -گوش دادن فعال قسمت 1


=======> گوش دادن فعال دوره بازاریابی و فروش تلفنی ارایه شده توسط علی محمدی موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس وب سایت telebazaryabi.com

0

143

4 سال پیش

Shenoto plusبازاریابی و فروش تلفنی - 7 تکنیک جهت عبور از سد منشی ها و مدیران دفاتر

بازاریابی و فروش تلفنی - 7 تکنیک جهت عبور از سد منشی ها و مدیران دفاتر


7 تکنیک جهت عبور از سد منشی ها و مدیران دفاتر دوره بازاریابی و فروش تلفنی ارایه شده توسط علی محمدی موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس وب سایت telebazaryabi.com

1

5

4 سال پیش

بازاریابی و فروش تلفنی - اعتمادسازی در فروش

بازاریابی و فروش تلفنی - اعتمادسازی در فروش


تکنیکهای اعتماد سازی در فروش حضوری و فروش تلفنی دوره بازاریابی و فروش تلفنی ارایه شده توسط علی محمدی موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس وب سایت telebazaryabi.com

2

169

4 سال پیش

 بازاریابی و فروش تلفنی - تکنیک های رویارویی با مشتریان معترض

بازاریابی و فروش تلفنی - تکنیک های رویارویی با مشتریان معترض


دوره بازاریابی و فروش تلفنی ارایه شده توسط علی محمدی موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس وب سایت telebazaryabi.com

2

61

4 سال پیش

بازاریابی و فروش تلفنی - پاسخ به اعتراضات

بازاریابی و فروش تلفنی - پاسخ به اعتراضات


دوره بازاریابی و فروش تلفنی ارایه شده توسط استاد >علی محمدی موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس وب سایت telebazaryabi.com

0

76

4 سال پیش

بازاریابی و فروش تلفنی - جلسه دوم

بازاریابی و فروش تلفنی - جلسه دوم


دوره رایگان بازاریابی و فروش تلفنی ارایه شده توسط استاد علی محمدی موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس وب سایت telebazaryabi.com

3

78

4 سال پیش

بازاریابی و فروش تلفنی-جلسه اول

بازاریابی و فروش تلفنی-جلسه اول


جلسه دوم دوره رایگان بازاریابی و فروش تلفنی ارایه شده توسط استاد علی محمدی موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس سایت telebazaryabi.com

0

87

4 سال پیش

بازاریابی و فروش تلفنی -مقدمه

بازاریابی و فروش تلفنی -مقدمه


استاد علی محمدی: موسس باشگاه بازاریابان تلفنی موسس سایت telebazaryabi.com

0

63

4 سال پیش