tavanaedu

دوره فن بیان ( tavanaedu.com )

  • headset 0
  • people 16
more_vert

این بسته ی آموزشی نویدی است برای به سر انجام رسیدن تمامی ای کاش ها و حسرت های زندگی. چرا که می دانیم هر آن چه که تا به امروز داریم و هر آنچه که هستیم به واسطه برقراری ارتباط درست و اصولی و هر آن چه که نداریم هم به دلیل عدم وجود برقراری ارتباط صحیح می باشد. پر واضح و مبرهن است که این ارتباطات فقط و فقط ماحصل فن بیان و تکنیک های گفتار و کلام ماست که با تهیه ی این محصول می توانیم تمامی این اصول و فنون را آموزش ببینیم و مهارت های لازم و کافی را در ارتباطات و گفتگو به دست آوریم. tavanaedu.com/product/shahkar

  • headset 0
  • people 16

(12)

(12)

grid_view toc