tarjomaan

ترجمان علوم انسانی

  • headset 1.5M
  • people 1.1K
more_vert

هدفِ ترجمان برقرارکردن ارتباط فکری میان زبان فارسی و دیگر زبان‌های زنده دنیا است. فعالیت‌های ترجمان نیز در دو بخش «انتشارات ترجمان علوم انسانی» و «سایت ترجمان» تعریف می‌شود.

  • headset 1.5M
  • people 1.1K

(230)

(230)

grid_view toc