sokhanvaraan
shenoto podcaster

سخنوران

کانون سخنوران بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای ، فن بیان و مهارت های ارتباط کلامی حرفه ای در کشور است.

آلبوم‌ها (27)

دکلمه شعر زمستان | مهدی اخوان ثالث | استاد محمدعلی حسینیان

دکلمه شعر زمستان | مهدی اخوان ثالث | استاد محمدعلی حسینیان


www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071 - 021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآموز را با چالش های جدی فن بیان و تکنیک های لحن مواجه کند. در این پادکست دکلمه بسیار ...

0

0

5 ساعت پیش

تحلیل و معنی شعر در فروبند | نیما یوشیج | استاد حسینیان

تحلیل و معنی شعر در فروبند | نیما یوشیج | استاد حسینیان


https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 آشنایی با تحلیل و معنی شعر می تواند سخن آموزان را در رسیدن به لحن درست و استفاده به جا از تکنیک های فن بیان کمک کند. در این پادکست تحلیل و مع ...

0

5

1 روز پیش

دکلمه شعر در فروبند | نیما یوشیج | استاد محمدعلی حسینیان

دکلمه شعر در فروبند | نیما یوشیج | استاد محمدعلی حسینیان


www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071 - 021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآموز را با چالش های جدی فن بیان و تکنیک های لحن مواجه کند. در این پادکست دکلمه بسیار ...

0

4

1 روز پیش

دکلمه شعر داستانی نه تازه | نیما یوشیج | استاد محمدعلی حسینیان

دکلمه شعر داستانی نه تازه | نیما یوشیج | استاد محمدعلی حسینیان


https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآموز را با چالش های جدی فن بیان و تکنی ...

0

13

2 روز پیش

تحلیل و معنیِ شعرِ داستانی نه تازه | نیما یوشیج | استاد محمدعلی حسینیان

تحلیل و معنیِ شعرِ داستانی نه تازه | نیما یوشیج | استاد محمدعلی حسینیان


https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 آشنایی با تحلیل و معنی شعر می تواند سخن آموزان را در رسیدن به لحن درست و استفاده به جا از تکنیک های فن بیان کمک کند. در این پادکست تحلیل و مع ...

0

6

2 روز پیش

تحلیل و معنیِ شعرِ در فروبند | نیما یوشیج | استاد حسینیان

تحلیل و معنیِ شعرِ در فروبند | نیما یوشیج | استاد حسینیان


https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 آشنایی با تحلیل و معنی شعر می تواند سخن آموزان را در رسیدن به لحن درست و استفاده به جا از تکنیک های فن بیان کمک کند. در این پادکست تحلیل و مع ...

0

0

2 روز پیش

تحلیل و معنی شعرِ تو را من چشم در راهم | پادکست سخنوران | نیما یوشیج | استاد حسینیان

تحلیل و معنی شعرِ تو را من چشم در راهم | پادکست سخنوران | نیما یوشیج | استاد حسینیان


https://www.instagram.com/sokhanvaran_official | www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 در این پادکست شما تحلیل شعر و معنی شعر تو را من چشم در راهم نیما یوشیج را که استاد محمدعلی حسینیان در کلاس هنر سخنوری در سال 1396 در موسسه سخ ...

0

55

3 روز پیش

دکلمه شعر  پیغام | مهدی اخوان ثالث | استاد محمدعلی حسینیان

دکلمه شعر پیغام | مهدی اخوان ثالث | استاد محمدعلی حسینیان


www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآموز را با چالش های جدی فن بیان و تکنیک های لحن مواجه کند. در این پادکست دکلمه بسیار ز ...

0

12

3 روز پیش

دکلمه شعر  چاووشی | مهدی اخوان ثالث | استاد محمدعلی حسینیان

دکلمه شعر چاووشی | مهدی اخوان ثالث | استاد محمدعلی حسینیان


www.sokhanvaran.org کانون سخنوران |64071-021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآموز را با چالش های جدی فن بیان و تکنیک های لحن مواجه کند. در این پادکست دکلمه بسیار زی ...

0

20

3 روز پیش

دکلمه شعر دریچه ها | مهدی اخوان ثالث | استاد حسینیان

دکلمه شعر دریچه ها | مهدی اخوان ثالث | استاد حسینیان


www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071-021 خوانش شعر نو یکی از مهمترین تمرین های لحن است. برای رسیدن به لحن مناسب این تمرین می تواند سخن آموزان نوآموز را با چالش های جدی فن بیان و تکنیک های لحن مواجه کند. در این پادکست دکلمه بسیار ز ...

0

39

5 روز پیش