shidehlalami
shenoto podcaster

شیده لالمی

اینجا پادکست‌هایی را می‌شنوید که براساس گزارش‌های شیده لالمی، روزنامه‌نگار برجسته اجتماعی، توسط دوستان و روزنامه‌نگاران خوانده شده‌اند. گزارش‌هایی ماندگار از ایران دهه ۸۰ و ۹۰ برای دوستداران روزنامه‌نگاری

آلبوم‌ها (4)

شهردوشنبه‌های اشک

شهردوشنبه‌های اشک


آنچه می‌شنوید گزارشی است از او با نام «شهر دوشنبه‌های اشک» و درباره زندگی در خرمشهر سی و پنج سال پس از جنگ نوشته شده است. این گزارش در مهرماه سال نود و چهار در روزنامه شهروند منتشر شد.

0

45

3 ماه پیش

قنات قصبه گناباد

قنات قصبه گناباد


آنچه می‌شنوید گزارشی است از او با نام «قنات قصبه گناباد» و درباره قناتی است منحصر به فرد که طولانی ترین کاریز جهان را دارد و روایتی است از 2500 سال آب روان در این قنات که در شماره سی و ششم مجله شبکه آفتاب در اسفند نود و پنج منتشر شده ا ...

0

88

4 ماه پیش

ملک بادهای وحشی

ملک بادهای وحشی


آنچه می‌شنوید گزارشی است از او با نام «ملک بادهای وحشی» و درباره زندگی در منجیل شهری با اقلیم منحصر به فرد است که در شماره چهل و دوم مجله شبکه آفتاب در خرداد نود و هفت منتشر شده است. با تشکر از ایمان پاک‌نهاد و نرگس جودکی که این گزارش ر ...

0

331

5 ماه پیش

بازماندگان سرزمین آفتاب

بازماندگان سرزمین آفتاب


آنچه می‌شنوید گزارشی است از او با نام «بازماندگان سرزمین آفتاب» و درباره زندگی ایرانیان آفریقایی‌تبار در جنوب ایران که در شماره ۴۶ مجله شبکه آفتاب در نوروز ۹۸ منتشر شده است. با تشکر از ایمان پاک‌نهاد و نرگس جودکی که این گزارش را در اختی ...

0

55

5 ماه پیش