shenidanbayad
shenoto podcaster

شنیدن باید

با هم دیگه می‌شنویم حس و حال ادبیات و شاید چیزهای دیگه رو...!