sbucovid19
shenoto podcaster

پویش فراز و فرود زندگی

«دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی» با همراهی «انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران» و «صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور»، تصمیم گرفت تا با تهیه و تولید محتوای کاربردی در راستای آگاه سازی و تلاش در جهت کاهش تنش در جامعه برای مقابله با بحران کرونا اقدام کند. این محتواها به صورت فیلم‌ها و پادکست‌های کوتاه، توسط اساتید، دانش‌آموختگان و دانشجویان و با نظارت دقیق اساتید این دانشکده تهیه شده است.

آلبوم‌ها (5)

خانه و مدرسه

خانه و مدرسه


در این آلبوم از مجموعه پادکست‌های پویش فراز و فرود زندگی، محتواهای مرتبط با خانه و مدرسه ارائه می‌شود. مخاطبان این آلبوم، والدین و دانش‌آموزانی هستند که می‌خواهند از فرصت قرنطینه‌ی اختیاری در ایام کرونا، برای توسعه توانمندی‌های خود استف ...

0

53

10 ماه پیش

خانه و خانواده

خانه و خانواده


در این آلبوم از مجموعه پادکست‌های پویش فراز و فرود زندگی، محتواهای مرتبط با خانه و خانواده ارائه می‌شود. مخاطبان این آلبوم، افرادی هستند که می‌خواهند از فرصت قرنطینه‌ی اختیاری در ایام کرونا، برای توسعه توانمندی‌های خود در رابطه با زندگی ...

1

108

10 ماه پیش

دانشگاه در خانه

دانشگاه در خانه


در این آلبوم از مجموعه پادکست‌های پویش فراز و فرود زندگی، محتواهای مرتبط با «دانشگاه در خانه» ارائه می شود. مخاطبان این آلبوم، اساتید یا دانشجویانی هستند که در ایام کرونا، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را در خانه انجام می دهند. یکی از ز ...

0

25

10 ماه پیش

توسعه فردی در خانه

توسعه فردی در خانه


در این آلبوم از مجموعه پادکست‌های پویش فراز و فرود زندگی، محتواهای مرتبط با توسعه فردی در خانه ارائه می‌شود. مخاطبان این آلبوم، افرادی هستند که می‌خواهند از فرصت قرنطینه‌ی اختیاری در ایام کرونا، برای توسعه توانمندی‌های خود استفاده کنند.

3

271

1 سال پیش

دانشگاه در خانه

دانشگاه در خانه


در این آلبوم از مجموعه پادکست‌های پویش فراز و فرود زندگی، محتواهای مرتبط با «دانشگاه در خانه» ارائه می شود. مخاطبان این آلبوم، اساتید یا دانشجویانی هستند که در ایام کرونا، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را در خانه انجام می دهند. یکی از ز ...

0

70

1 سال پیش