radiopersia
shenoto podcaster

رادیو پرشیا

این پادکست خاطرات تیم سرمایه‌گذاری پرشیافاند از جلسات سرمایه‌گذاری با استاراتاپا هست که نکته‌های مهمی که باعث ایجاد یک سرمایه‌گذاری موفق و یا عدم موفقیت سرمایه گذاری بر روی یک استارتاپ میشه رو در قالب خاطراتشون از این جلسات بیان می‌کنند.