radiomashq
shenoto podcaster

رادیو مشق

ما دونفر اینجا از اقصی نقاط دنیای توسعه فردی با شما گپ می‌زنیم و البته که سعی میکنیم با هم کلی چیز جدید یاد بگیریم. بیایید چند خط از دفتر مشق زندگیمون رو باهم بنویسیم.

این کانال آلبومی منتشر نکرده است.