radio-drama
shenoto podcaster

رادیو دراما | radio drama

روی موج پردیس تئاتر تهران... 🎭 " رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. با ما در تماس باشید اینستاگرام پردیس تئاتر تهران : pardistheatertehran وبسایت پردیس تئاتر تهران : www.pardistheater.ir

آلبوم‌ها (16)

دل نوشته رادیوئی ...آقا ببخشید!

دل نوشته رادیوئی ...آقا ببخشید!


" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. دل نوشته رادیوئی آقا ببخشید! هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی است که تقدیم به خانواده ها و فرزندان ا ...

0

14

3 هفته پیش

نمایش رادیوئی ماسک

نمایش رادیوئی ماسک


" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی ماسک هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی است که تقدیم به خانواده ها و فرزندان ایران زمین ...

0

5

3 هفته پیش

نمایش رادیوئی بازی در رستوران

نمایش رادیوئی بازی در رستوران


" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی بازی در رستوران هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی است که تقدیم به خانواده ها و فرزندان ...

0

21

3 هفته پیش

نمایش رادیوئی بزن بریم که دیر شد

نمایش رادیوئی بزن بریم که دیر شد


" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی بزن بریم که دیر شد هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی است که تقدیم به خانواده ها و فرزند ...

0

17

3 هفته پیش

نمایش رادیوئی دردسر اسباب بازی ها

نمایش رادیوئی دردسر اسباب بازی ها


" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی دردسر اسباب بازی ها هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی است که تقدیم به خانواده ها و فرز ...

1

18

3 هفته پیش

نمایش رادیوئی پروانه مغرور

نمایش رادیوئی پروانه مغرور


رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی پروانه مغرور هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی است که تقدیم به خانواده ها و فرزندان ایران ...

0

5

3 هفته پیش

نمایش رادیوئی جوجوها غصه می خورند

نمایش رادیوئی جوجوها غصه می خورند


" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی جوجه ها غصه می خورند هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی است که تقدیم به خانواده ها و فرز ...

0

7

3 هفته پیش

نمایش رادیوئی دکتر سرخونه

نمایش رادیوئی دکتر سرخونه


" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی دکتر سرخونه هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی است که تقدیم به خانواده ها و فرزندان ایرا ...

1

9

3 هفته پیش

نمایش رادیوئی دوستان مهربان

نمایش رادیوئی دوستان مهربان


" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی دوستان مهربان هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی است که تقدیم به خانواده ها و فرزندان ای ...

0

3

3 هفته پیش

نمایش رادیوئی دیو پخمه

نمایش رادیوئی دیو پخمه


" رادیو دراما " از جمله فعالیت های پردیس تئاتر تهران در فضای مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی اوقات فراغت مخاطبین خود می باشد. نمایش رادیوئی دیو پخمه هدیه " رادیو دراما " در دوران کرونائی است که تقدیم به خانواده ها و فرزندان ایران ز ...

0

6

3 هفته پیش