psychology-gooya
shenoto podcaster

روان‌شنـــــاسی گـویــــــــا

آلبوم‌ها (13)

بهره وری از همه توان

بهره وری از همه توان


همسران با بهره گیری از تمام قدرت زنانه و مردانه می توانند به جنگ مشکلات زندگی بروند. در زندگی زناشویی باید این انرژی زنانه و مردانه با هم ادغام شود. هیچ مرد یا زنی به تنهایی برای زندگی زناشویی موفق کافی نیست. بسیاری از همسران خود را به ...

0

0

5 سال پیش

درک عمق نوازش

درک عمق نوازش


نوازیدن به این معنی است که به کسی نوازش بدهید و از کسی نوازش بگیرید. نوازش کردن تنها مخصوص روابط زناشویی هم نیست. در مراحل مختلف ازدواج باید نوازیدن وجود داشته باشد. هم زن و هم مرد به نوازیدن احتیاج دارند. اما شاید توقعات آنها از نوازید ...

0

32

5 سال پیش

کلام فیلتر شده

کلام فیلتر شده


در هنگام گفتگو چه ظرافتهایی باید رعایت شود؟ بهداشت ارتباط در روابط زناشویی منوط به فیلترهای درست است. در روابط والدانه سرزنش و کنایه وجود دارد. یادمان باشد که آشغالهای ذهنمان را روی ذهن همسرمان خالی نکنیم. این بدین معنی است که نشخوارها ...

0

29

5 سال پیش

کیفیت در زندگی

کیفیت در زندگی


تصمیمات بالغانه به جای تصمیمات عجولانه بسیاری از زندگی ها پر آغازهای ناتمام هستند. وقتی تصمیم برزگی به صورت ناگهانی اتخاذ می شود، این کودک درون است که تصمیم را گرفته است. در چنین مواردی این امکان وجود دارد که این تصمیم به سرعت لوث شود. ...

2

23

5 سال پیش

خیال بافی های بیمارگون

خیال بافی های بیمارگون


بلندپروازیها گاهی اوقات به فانتزی های بیمارگون تبدیل می شوند. در این شرایط ممکن است آرزوها با مکانیسم دفاعی همراه شوند و به رفتارهای عصبی منجر شوند. باید آرزوها را غربال کنیم تا درصورت نرسیدن به آنها دچار سرخوردگی نشویم. برای پرهیز از خ ...

0

33

5 سال پیش

نحوه درخواست و پرسش

نحوه درخواست و پرسش


وقتی درخواستی از همسر خود دارید موفقیت و یا شکست در رسیدن به آن خواسته در گرو نحوه پرسش شماست. شاید شما گاهی ناشیانه پرسش می کنید و در هنگام پرسش زمان، مکان و حالات همسر خود را در نظر نمیگیرید. شما وظیفه دارید مانند یک "کودک هوشمند" پر ...

0

44

5 سال پیش

تنگ نظری

تنگ نظری


باران رحمت الهی می بارد ولی این شما هستید که می توانید با یک انگشت دانه، یک سطل یا ظرفی بزرگتر و یا کوچکتر از رحمت خداوند بهرمند شوید. همسران تنگ نظر خوشی و خوبی دیگران را نمی خواهند و در نتیجه خوش قلبی خود را از دست می دهند. در ادبیات ...

0

20

5 سال پیش

اعتماد

اعتماد


در هر ازدواج سه محور اعتماد، احترام و اطمینان وجود دارد. در صورت از دست رفتن اعتماد، سوء ظن و بدبینی جایگزین اعتماد می شود و باعث ایجاد فاصله و از بین رفتن صمیمیت می شود. ریشه بسیاری از دعواهای زناشویی در عدم اعتماد است و منجر به دلشوره ...

1

23

5 سال پیش

خوب و معمولی بودن

خوب و معمولی بودن


خیلی از همسران دوست دارند که بهترین و بالاترین باشند در حالیکه با این رویکرد امکان اشتباه کقردن را از خود و همسرمان می گیریم. این ادبیات باعث ایجاد ترس در روابط زناشویی می شود چرا که خانواده ها معمولا به دنبال کمال گرایی هستند. یادمان ب ...

0

24

5 سال پیش

وحدت وجود

وحدت وجود


در این پادکست در مورد گذر از مرز خودخواهی صحبت می شود. اینکه چگونه زن و مرد با هم یکی شوند و به وحدت وجود دست پیدا کنند. سیوال این است که کدام همسران وحدت وجود را رعایت نمی کنند؟ در ادبیات TA زن وشوهر می توانند کودکانه، بالغانه و یا عاق ...

1

178

5 سال پیش