رادیو زیمد

مرادی
2.0K
میانگین پخش
44.4K
تعداد پخش
13
دنبال کننده

رادیو زیمد

مرادی
2.0K
میانگین پخش
44.4K
تعداد پخش
13
دنبال کننده

نکات مهم این بخش: تاثیر پرستار تاثیر موسیقی آشنایی با ترمومتر...
نکات مهم این بخش: تاثیر پرستار تاثیر موسیقی آشنایی...
13:58
 • 80

 • 2 سال پیش
13:58
نکات مهم این بخش: تاثیر پرستار تاثیر موسیقی آشنایی با ترمومتر...
نکات مهم این بخش: تاثیر پرستار تاثیر موسیقی آشنایی...
10:52
 • 104

 • 2 سال پیش
10:52
نکات مهم این بخش: تاثیر پرستار تاثیر موسیقی آشنایی با ترمومتر...
نکات مهم این بخش: تاثیر پرستار تاثیر موسیقی آشنایی...
13:58
 • 193

 • 2 سال پیش
13:58
نکات مهم این بخش: تاثیر پرستار تاثیر موسیقی آشنایی با ترمومتر...
نکات مهم این بخش: تاثیر پرستار تاثیر موسیقی آشنایی...
06:45
 • 483

 • 2 سال پیش
06:45
نکات مهم این بخش: تاثیر پرستار تاثیر موسیقی آشنایی با ترمومتر...
نکات مهم این بخش: تاثیر پرستار تاثیر موسیقی آشنایی...
14:04
 • 42.9K

 • 2 سال پیش
14:04
آشنایی با روشهای قدردانی از پدر و مادر عرقیات گیاهی مناسب برای سالمندان بر پایه طب سنتی روشهای لذت بردن از دوره سالمندی راهکارهای کنار آمدن با سالمند عصبی...
آشنایی با روشهای قدردانی از پدر و مادر عرقیات گیاه...
41:25
 • 27

 • 2 سال پیش
41:25
آشنایی با روشهای قدردانی از پدر و مادر عرقیات گیاهی مناسب برای سالمندان بر پایه طب سنتی روشهای لذت بردن از دوره سالمندی راهکارهای کنار آمدن با سالمند عصبی...
آشنایی با روشهای قدردانی از پدر و مادر عرقیات گیاه...
09:35
 • 30

 • 2 سال پیش
09:35
آشنایی با روشهای قدردانی از پدر و مادر عرقیات گیاهی مناسب برای سالمندان بر پایه طب سنتی روشهای لذت بردن از دوره سالمندی راهکارهای کنار آمدن با سالمند عصبی...
آشنایی با روشهای قدردانی از پدر و مادر عرقیات گیاه...
12:00
 • 31

 • 2 سال پیش
12:00
آشنایی با روشهای قدردانی از پدر و مادر عرقیات گیاهی مناسب برای سالمندان بر پایه طب سنتی روشهای لذت بردن از دوره سالمندی راهکارهای کنار آمدن با سالمند عصبی...
آشنایی با روشهای قدردانی از پدر و مادر عرقیات گیاه...
13:33
 • 142

 • 2 سال پیش
13:33
آشنایی با روشهای قدردانی از پدر و مادر عرقیات گیاهی مناسب برای سالمندان بر پایه طب سنتی روشهای لذت بردن از دوره سالمندی راهکارهای کنار آمدن با سالمند عصبی...
آشنایی با روشهای قدردانی از پدر و مادر عرقیات گیاه...
10:32
 • 56

 • 2 سال پیش
10:32
آشنایی با روشهای قدردانی از پدر و مادر عرقیات گیاهی مناسب برای سالمندان بر پایه طب سنتی روشهای لذت بردن از دوره سالمندی راهکارهای کنار آمدن با سالمند عصبی...
آشنایی با روشهای قدردانی از پدر و مادر عرقیات گیاه...
14:45
 • 20

 • 2 سال پیش
14:45
آموزش نکات کاربردی غذایی، ویتامین و مکمل‌های دوران سالمندی ✅ www.zimed.ir 1. اشتهای سالمندان...
آموزش نکات کاربردی غذایی، ویتامین و مکمل‌های دوران...
09:27
 • 76

 • 3 سال پیش
09:27
نکات کاربردی سلامت روحی بعد از میانسالی و سالمندی شاد 1. پیشگیری از اختلالات روحی روانی 2. مقابله با بیخوابی در دوران سالمندی 3. جلوگیری از افسردگی سالمندی...
نکات کاربردی سلامت روحی بعد از میانسالی و سالمندی ...
20:24
 • 24

 • 3 سال پیش
20:24
معرفی وسایل مهم و مراکز خدماتی سالمندان برای دوران سالمندی شاد و راحت ✅ www.zimed.ir 1. انواع واکر 2. شادی و موفقیت بعد از بازنشستگی...
معرفی وسایل مهم و مراکز خدماتی سالمندان برای دوران...
14:30
 • 22

 • 3 سال پیش
14:30
سلامت جسمی افراد بالای 50 سال 1. راهکارهای کاهش وزن بعد از میانسالی 2. مقابله با مشکلات قلبی 3. کاهش کمردرد سالمندی 4. مقابله با پیرچشمی 5. کاهش سرگیجه...
سلامت جسمی افراد بالای 50 سال 1. راهکارهای کاهش وز...
09:47
 • 19

 • 3 سال پیش
09:47
سلامت جسمی افراد بالای 50 سال 1. راهکارهای کاهش وزن بعد از میانسالی 2. مقابله با مشکلات قلبی 3. کاهش کمردرد سالمندی 4. مقابله با پیرچشمی 5. کاهش سرگیجه...
سلامت جسمی افراد بالای 50 سال 1. راهکارهای کاهش وز...
17:04
 • 15

 • 3 سال پیش
17:04
سلامت جسمی افراد بالای 50 سال 1. راهکارهای کاهش وزن بعد از میانسالی 2. مقابله با مشکلات قلبی 3. کاهش کمردرد سالمندی 4. مقابله با پیرچشمی 5. کاهش سرگیجه...
سلامت جسمی افراد بالای 50 سال 1. راهکارهای کاهش وز...
12:53
 • 18

 • 3 سال پیش
12:53
معرفی وسایل مهم و مراکز خدماتی سالمندان برای دوران سالمندی شاد و راحت ✅ www.zimed.ir 1. انواع واکر 2. شادی و موفقیت بعد از بازنشستگی...
معرفی وسایل مهم و مراکز خدماتی سالمندان برای دوران...
12:33
 • 47

 • 3 سال پیش
12:33
نکات کاربردی سلامت روحی بعد از میانسالی و سالمندی شاد 1. پیشگیری از اختلالات روحی روانی 2. مقابله با بیخوابی در دوران سالمندی 3. جلوگیری از افسردگی سالمندی...
نکات کاربردی سلامت روحی بعد از میانسالی و سالمندی ...
12:49
 • 20

 • 3 سال پیش
12:49
نکات کاربردی سلامت روحی بعد از میانسالی و سالمندی شاد 1. پیشگیری از اختلالات روحی روانی 2. مقابله با بیخوابی در دوران سالمندی 3. جلوگیری از افسردگی سالمندی...
نکات کاربردی سلامت روحی بعد از میانسالی و سالمندی ...
11:49
 • 54

 • 3 سال پیش
11:49
سلامت جسمی افراد بالای 50 سال 1. راهکارهای کاهش وزن بعد از میانسالی 2. مقابله با مشکلات قلبی 3. کاهش کمردرد سالمندی 4. مقابله با پیرچشمی 5. کاهش سرگیجه...
سلامت جسمی افراد بالای 50 سال 1. راهکارهای کاهش وز...
14:07
 • 22

 • 3 سال پیش
14:07
سلامت جسمی افراد بالای 50 سال 1. راهکارهای کاهش وزن بعد از میانسالی 2. مقابله با مشکلات قلبی 3. کاهش کمردرد سالمندی 4. مقابله با پیرچشمی 5. کاهش سرگیجه...
سلامت جسمی افراد بالای 50 سال 1. راهکارهای کاهش وز...
11:49
 • 36

 • 3 سال پیش
11:49
shenoto-ads
shenoto-ads