آکادمی زبان دار

Zaban Dar
2.1K
میانگین پخش
19.2K
تعداد پخش
42
دنبال کننده

آکادمی زبان دار

Zaban Dar
2.1K
میانگین پخش
19.2K
تعداد پخش
42
دنبال کننده

پادکست یکی از بروزترین و جدیدترین متدهای آموزشی دنیاست چون بسیاری از کاربران با فایل های صوتی ارتباط بهتری نسبت به فایل های بصری برقرار می کنند علت این امر پیچیدگی مدرن زندگی و صرف وقت های بسیار در حی...

12:02
 • 3.7K

 • 1 سال پیش
12:02
پادکست یکی از بروزترین و جدیدترین متدهای آموزشی دنیاست چون بسیاری از کاربران با فایل های صوتی ارتباط بهتری نسبت به فایل های بصری برقرار می کنند علت این امر پیچیدگی مدرن زندگی و صرف وقت های بسیار در حی...

پادکست یکی از بروزترین و جدیدترین متدهای آموزشی...

11:00
 • 1.2K

 • 1 سال پیش
11:00
 • 1.1K

 • 1 سال پیش
10:37
آکادمی زبان دار...
آکادمی زبان دار
10:29
 • 1.4K

 • 1 سال پیش
10:29
آکادمی زبان دار...
آکادمی زبان دار
06:33
 • 1.1K

 • 1 سال پیش
06:33
آکادمی زبان دار...
آکادمی زبان دار
11:39
 • 1.4K

 • 1 سال پیش
11:39
آکادمی زبان دار...
آکادمی زبان دار
10:25
 • 1.9K

 • 1 سال پیش
10:25
آکادمی زبان دار...
آکادمی زبان دار
20:59
 • 2.5K

 • 1 سال پیش
20:59
آکادمی زبان دار...
آکادمی زبان دار
31:20
 • 4.8K

 • 1 سال پیش
31:20
shenoto-ads
shenoto-ads