یاشار ابراهیمی

یاشار ابراهیمی
  41
  میانگین پخش
  530
  تعداد پخش
  29
  دنبال کننده
  داستان : "#مامور_قبض_روح_در_آسانسور " مجموعه "#آسانسورچی" انتشارات مروارید #آسانسورچی_سیزدهم | قسمت آخر نویسنده : #پوریا_عالمی خوانش : #یاشار_ابراهیمی...
  داستان : "#مامور_قبض_روح_در_آسانسور " مجموعه "#آس...
  10:32
  • 50

  • 6 سال پیش
  10:32
  داستان : "#حسن_ها_در_آسانسور " مجموعه "#آسانسورچی" انتشارات مروارید #آسانسورچی_دوازدهم نویسنده : #پوریا_عالمی خوانش : #یاشار_ابراهیمی ...
  داستان : "#حسن_ها_در_آسانسور " مجموعه "#آسانسورچی...
  09:16
  • 43

  • 6 سال پیش
  09:16
  داستان : "#ایران_خانوم_در_آسانسور " مجموعه "#آسانسورچی" انتشارات مروارید #آسانسورچی_یازدهم نویسنده : #پوریا_عالمی ...
  داستان : "#ایران_خانوم_در_آسانسور " مجموعه "#آسان...
  08:09
  • 65

  • 6 سال پیش
  08:09
  داستان : "#رادیو_در_آسانسور " مجموعه "#آسانسورچی" انتشارات مروارید #آسانسورچی_دهم نویسنده : #پوریا_عالمی خوانش : #یاشار_ابراهیمی به همراهی : #محمدامین_چیت_گران ...
  داستان : "#رادیو_در_آسانسور " مجموعه "#آسا...
  09:14
  • 36

  • 6 سال پیش
  09:14
  داستان : "#مرغ_و_تخم_مرغ_در_آسانسور" مجموعه "#آسانسورچی" انتشارات مروارید #آسانسورچی_نهم نویسنده : #پوریا_عالمی خوانش : #یاشار_ابراهیمی • پی‌نوشت : 1) به موجب این سند، شش دانگ صدای معصوم بما...
  داستان : "#مرغ_و_تخم_مرغ_در_آسانسور" مجموعه "#آسا...
  09:10
  • 38

  • 6 سال پیش
  09:10
  داستان : "#شجریان_در_آسانسور" مجموعه "#آسانسورچی" انتشارات مروارید #آسانسورچی_هشتم نویسنده : #پوریا_عالمی خوانش : #یاشار_ابراهیمی • پی‌نوشت : 1) به موجب این سند، شش دانگ صدای معصوم بماند برا...
  داستان : "#شجریان_در_آسانسور" مجموعه "#آسانسورچی"...
  12:24
  • 53

  • 6 سال پیش
  12:24
  داستان : "#خبرنگار_در_آسانسور" مجموعه "#آسانسورچی" انتشارات مروارید #آسانسورچی_هفتم نویسنده : #پوریا_عالمی خوانش : #یاشار_ابراهیمی • پی‌نوشت : 1) به موجب این سند، شش دانگ صدای معصوم بماند بر...
  داستان : "#خبرنگار_در_آسانسور" مجموعه "#آسانسورچی...
  12:24
  • 38

  • 6 سال پیش
  12:24
  داستان : "#همسر_موقت_در_آسانسور" مجموعه "#آسانسورچی" انتشارات مروارید #آسانسورچی_ششم نویسنده : #پوریا_عالمی خوانش : #یاشار_ابراهیمی • پی‌نوشت : 1) به موجب این سند، شش دانگ صدای معصوم بماند ب...
  داستان : "#همسر_موقت_در_آسانسور" مجموعه "#آسانسور...
  09:05
  • 37

  • 6 سال پیش
  09:05
  داستان : "#علی_مطهری_در_آسانسور" مجموعه "#آسانسورچی" انتشارات مروارید #آسانسورچی_پنجم نویسنده : #پوریا_عالمی خوانش : #یاشار_ابراهیمی • پی‌نوشت : 1) به موجب این سند، شش دانگ صدای معصوم بماند ...
  داستان : "#علی_مطهری_در_آسانسور" مجموعه "#آسانسور...
  07:37
  • 32

  • 6 سال پیش
  07:37
  داستان : "#آقای_فیلترچیان_در_آسانسور" مجموعه "#آسانسورچی" انتشارات مروارید #آسانسورچی_چهارم نویسنده : #پوریا_عالمی خوانش : #یاشار_ابراهیمی • پی‌نوشت : 1) به موجب این سند، شش دانگ صدای معصوم ...
  داستان : "#آقای_فیلترچیان_در_آسانسور" مجموعه "#آس...
  09:50
  • 36

  • 7 سال پیش
  09:50
  داستان : "#مسعود_کیمیایی_در_آسانسور" مجموعه "#آسانسورچی" انتشارات مروارید #آسانسورچی_سوم نویسنده : #پوریا_عالمی خوانش : #یاشار_ابراهیمی • پی‌نوشت : 1) به موجب این سند، شش دانگ صدای معصوم بما...
  داستان : "#مسعود_کیمیایی_در_آسانسور" مجموعه "#آسا...
  09:11
  • 41

  • 7 سال پیش
  09:11
  داستان : "#مردم_در_آسانسور" مجموعه "#آسانسورچی" انتشارات مروارید #آسانسورچی_دوم نویسنده : #پوریا_عالمی خوانش : #یاشار_ابراهیمی • پی‌نوشت : 1) به موجب این سند، شش دانگ صدای معصوم بماند برای و...
  داستان : "#مردم_در_آسانسور" مجموعه "#آسانسورچی" ...
  07:33
  • 22

  • 7 سال پیش
  07:33
  داستان : "#عزت_الله_ضرغامی_در_آسانسور" مجموعه "#آسانسورچی" انتشارات مروارید #آسانسورچی_اول نویسنده : #پوریا_عالمی خوانش : #یاشار_ابراهیمی • پی‌نوشت : 1) به موجب این سند، شش دانگ صدای معصوم بم...
  داستان : "#عزت_الله_ضرغامی_در_آسانسور" مجموعه "#آ...
  09:11
  • 39

  • 7 سال پیش
  09:11
  shenoto-ads
  shenoto-ads