محمد یاسر مفتح

محمد یاسر مفتح
  56
  میانگین پخش
  331
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  محمد یاسر مفتح

  محمد یاسر مفتح
  56
  میانگین پخش
  331
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  بهانه ای ساده برای دل خوشی با بهره گیری گنجینه غنی شعر و ادب پارسی در جستجوی کیمیای حیات جاودانی...
  بهانه ای ساده برای دل خوشی با بهره گیری گنجینه غنی...
  03:59
  • 26

  • 4 سال پیش
  03:59
  بهانه ای ساده برای دل خوشی با بهره گیری گنجینه غنی شعر و ادب پارسی در جستجوی کیمیای حیات جاودانی...
  بهانه ای ساده برای دل خوشی با بهره گیری گنجینه غنی...
  06:06
  • 20

  • 4 سال پیش
  06:06
  بهانه ای ساده برای دل خوشی با بهره گیری گنجینه غنی شعر و ادب پارسی در جستجوی کیمیای حیات جاودانی...
  بهانه ای ساده برای دل خوشی با بهره گیری گنجینه غنی...
  04:24
  • 24

  • 4 سال پیش
  04:24
  بهانه ای ساده برای دل خوشی با بهره گیری گنجینه غنی شعر و ادب پارسی در جستجوی کیمیای حیات جاودانی...
  بهانه ای ساده برای دل خوشی با بهره گیری گنجینه غنی...
  02:43
  • 58

  • 4 سال پیش
  02:43
  بهانه ای ساده برای دل خوشی با بهره گیری گنجینه غنی شعر و ادب پارسی در جستجوی کیمیای حیات جاودانی...
  بهانه ای ساده برای دل خوشی با بهره گیری گنجینه غنی...
  05:19
  • 142

  • 4 سال پیش
  05:19
  با تشکیل مدرسه دارالفنون که از اقدامات تحسین برانگیز و دوراندیشانه میرزا تقی خان امیرکبیر بود و برای نخستین بار بحث آموزش علوم جدید در ایران آغاز گردید اولین جرقه های استفاده از نیروهای مستعد دانش آ...
  با تشکیل مدرسه دارالفنون که از اقدامات تحسین برانگ...
  05:34
  • 61

  • 6 سال پیش
  05:34
  shenoto-ads
  shenoto-ads