مرکز مشاوره یاسان

مرکز مشاوره یاسان
63
میانگین پخش
1.8K
تعداد پخش
31
دنبال کننده

مرکز مشاوره یاسان

مرکز مشاوره یاسان
63
میانگین پخش
1.8K
تعداد پخش
31
دنبال کننده

بسیاری از ما پدر و مادری ناآگاه داشتیم که با رفتارشان به ما آسیب زدند؛ در واقع پدر و مادرهای ما بسته به شرایط و محیطی که در آن بزرگ شدند، با ما به گونه ای رفتار کردند که اکنون تاثیر رفتارهای مخرب آنها...
بسیاری از ما پدر و مادری ناآگاه داشتیم که با رفتار...
24:01
 • 146

 • 1 سال پیش
24:01
تحقیقات نشان داده تعداد زیادی از بچه‌هایی که علایمِ بیش‌فعالی، اختلال یادگیری و حتی افسردگی دارند، بچه‌های لوس و نازپرورده هستند. امروزه سندروم "کودک لوس"، یک سندروم شایع در بچه‌هاست.توجه بیش از حد...
تحقیقات نشان داده تعداد زیادی از بچه‌هایی که علایم...
17:36
 • 73

 • 2 سال پیش
17:36
امروزه آگاهی والدین از تربیت جنسی کودکان و نوجوان بسیار ضروریست؛ چرا که گسترش فضای مجازی و رواج استفاده از شبکه های اجتماعی منجر به تغییر سبک زندگی و از همه مهمتر تسریع بلوغ عاطفی و جسمانی کودک و نوجو...
امروزه آگاهی والدین از تربیت جنسی کودکان و نوجوان ...
15:36
 • 138

 • 2 سال پیش
15:36
دکتر شایسته شکوفه‌فرد یکی از درمانگران کودک و نوجوان مرکز مشاوره یاسان در این قسمت راهکارهایی برای مقابله با استرس ناشی از مشکلات پاندمی ارائه کرده است....
دکتر شایسته شکوفه‌فرد یکی از درمانگران کودک و نوجو...
06:26
 • 60

 • 2 سال پیش
06:26
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و مدیر مرکز مشاوره یاسان طی چهار اپیزود سبک زندگی مناسب و مهارت هایی که نوجوانان باید بیاموزند را بیان کرده است....
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بال...
06:41
 • 39

 • 2 سال پیش
06:41
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و مدیر مرکز مشاوره یاسان طی چهار اپیزود سبک زندگی مناسب و مهارت هایی که نوجوانان باید بیاموزند را بیان کرده است....
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بال...
06:34
 • 36

 • 2 سال پیش
06:34
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و مدیر مرکز مشاوره یاسان طی چهار اپیزود سبک زندگی مناسب و مهارت هایی که نوجوانان باید بیاموزند را بیان کرده است....
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بال...
06:29
 • 39

 • 2 سال پیش
06:29
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و مدیر مرکز مشاوره یاسان طی چهار اپیزود سبک زندگی مناسب و مهارت هایی که نوجوانان باید بیاموزند را بیان کرده است....
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بال...
07:00
 • 30

 • 2 سال پیش
07:00
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و مدیر مرکز مشاوره یاسان در چهار اپیزود اصول انتخاب دوست و مهارتهای دوستیابی را به نوجوانان آموزش داده است....
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بال...
06:54
 • 52

 • 2 سال پیش
06:54
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و مدیر مرکز مشاوره یاسان در چهار اپیزود اصول انتخاب دوست و مهارتهای دوستیابی را به نوجوانان آموزش داده است....
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بال...
06:24
 • 55

 • 2 سال پیش
06:24
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و مدیر مرکز مشاوره یاسان در این پادکست نوجوانان را برای انتخاب دوست مناسب راهنمایی کرده است....
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بال...
06:58
 • 55

 • 2 سال پیش
06:58
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و مدیر مرکز مشاوره یاسان در چهار اپیزود اصول انتخاب دوست و مهارتهای دوستیابی را به نوجوانان آموزش داده است....
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بال...
06:21
 • 76

 • 2 سال پیش
06:21
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و مدیر مرکز مشاوره یاسان در این پادکست نوجوانان را برای انتخاب رشته مناسب راهنمایی کرده است....
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بال...
06:49
 • 55

 • 2 سال پیش
06:49
صحبت های دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و مدیر مرکز مشاوره یاسان خطاب به نوجوانان درباره اهیمت توجه به انتخاب رشته مناسب را بشنوید....
صحبت های دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روان...
06:39
 • 38

 • 2 سال پیش
06:39
گفته های دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و مدیر مرکز مشاوره یاسان خطاب به نوجوانان درباره اهیمت درس خواندن در این دوره از زندگی را بشنوید....
گفته های دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روان...
06:53
 • 102

 • 2 سال پیش
06:53
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و مدیر مرکز مشاوره یاسان در این پادکست درباره تغییرات دوران بلوغ نوجوانان توضیح داده است....
دکتر آسیه اناری، عضو هیئت مدیر انجمن روانشناسی بال...
05:58
 • 35

 • 2 سال پیش
05:58
همچنین دکتر عطیه سروش، روانشناس بالینی کودک و نوجوان مرکز مشاوره یاسان در این پادکست از بحران هویت در دوران نوجوانی گفته و راهکارهایی برای حل مشکلات این دوره ارائه کرده است....
همچنین دکتر عطیه سروش، روانشناس بالینی کودک و نوجو...
07:16
 • 36

 • 2 سال پیش
07:16
دکتر عطیه سروش، روانشناس بالینی کودک و نوجوان مرکز مشاوره یاسان بر ضرورت همراهی والدین با فرزند نوجوان خود در دوران بحران هویت تاکید کرده و راهکارهایی برای بهبود رابطه در این زمینه ارائه داده است....
دکتر عطیه سروش، روانشناس بالینی کودک و نوجوان مرکز...
08:22
 • 47

 • 2 سال پیش
08:22
سمیرا افشارنژاد، مدیر طرح کوچینگ والدین مرکز مشاوره یاسان در این قسمت توصیه هایی برای تنظیم خواب کودک به والدین کرده است....
سمیرا افشارنژاد، مدیر طرح کوچینگ والدین مرکز مشاور...
08:17
 • 42

 • 2 سال پیش
08:17
سمیرا افشارنژاد، مدیر طرح کوچینگ والدین مرکز مشاوره یاسان در این قسمت درباره اهمیت آموزش مهارت توالت رفتن به کودکان صحبت کرده استو...
سمیرا افشارنژاد، مدیر طرح کوچینگ والدین مرکز مشاور...
06:23
 • 56

 • 2 سال پیش
06:23
6 توصیه دکتر شایسته شکوفه فرد، روانشناس بالینی کودک و نوجوان مرکز مشاوره یاسان به والدین برای مدیریت کودکان در فضای مجازی را در این پادکست گوش دهید....
6 توصیه دکتر شایسته شکوفه فرد، روانشناس بالینی کود...
03:19
 • 45

 • 2 سال پیش
03:19
هانیه لواف، ارزیاب و استعدادیاب کودک و نوجوان مرکز مشاوره یاسان در این پادکست درباره علل لجبازی کودکان و راهکارهایی برای مقابله و کاهش آن ارائه کرده است....
هانیه لواف، ارزیاب و استعدادیاب کودک و نوجوان مرکز...
05:50
 • 60

 • 2 سال پیش
05:50
دکتر شایسته شکوفه فرد، روانشناس بالینی کودک و بازی درمانگر مرکز مشاوره یاسان، راه های کنترل خشم در کودکان را در این پادکست توضیح داده است....
دکتر شایسته شکوفه فرد، روانشناس بالینی کودک و بازی...
03:16
 • 46

 • 2 سال پیش
03:16
سالومه پژمان، روانشناس بالینی کودک و نوجوان و متخصص اوتیسم مرکز مشاوره یاسان در این پادکست نشانه های اوتیسم در مراحل نخست تولد، نوزادان و کودکان و درمان آن را تشریح کرده است....
سالومه پژمان، روانشناس بالینی کودک و نوجوان و متخص...
08:16
 • 129

 • 2 سال پیش
08:16
هانیه لواف، ارزیاب و استعدایاب کودک مرکز مشاوره یاسان در این پادکست درباره اهمیت استعدادیابی کودک و مزیت های آن صحبت کرده است. یکی از روش های ارزیابی توانایی های کودک، انجام تست استعدادیابی است که ...
هانیه لواف، ارزیاب و استعدایاب کودک مرکز مشاوره یا...
02:45
 • 40

 • 2 سال پیش
02:45
هانیه لواف، ارزیاب و استعدایاب کودک مرکز مشاوره یاسان در این پادکست به رفتارهای اشتباه بزرگسالان در مقابل کودک داغدیده اشاره کرده است و شیوه صحیح برخورد با این کودکان را توضیح داده است. مرگ از آن د...
هانیه لواف، ارزیاب و استعدایاب کودک مرکز مشاوره یا...
04:34
 • 38

 • 2 سال پیش
04:34
آزاده جباری، زوج درمانگر مرکز مشاوره یاسان برای حل اختلاف همسران بر سر مسائل مالی راهکاری ارائه داده است که می توانید در این پادکست بشنوید. حضور یک مشاور یا زوج درمانگر در بهبود رابطه و یادگیری مها...
آزاده جباری، زوج درمانگر مرکز مشاوره یاسان برای حل...
02:44
 • 54

 • 2 سال پیش
02:44
آزاده جباری، زوج درمانگر مرکز مشاوره یاسان در این پادکست به 9 راه بهبود روابط زناشویی و حل تعارضات بین زوجین اشاره کرده است. حضور یک مشاور یا زوج درمانگر در بهبود رابطه و یادگیری مهارتهای زندگی و ا...
آزاده جباری، زوج درمانگر مرکز مشاوره یاسان در این ...
01:39
 • 75

 • 2 سال پیش
01:39
آزاده جباری، زوج درمانگر مرکز مشاوره یاسان در این پادکست به موضوع چالش برانگیز "سردی جنسی در زوجین" پرداخته است. این زوج درمانگر ضمن بیان علل سردی جنسی یا کم و قطع شدن رابطه فیزیکی و جنسی همسران، راهک...
آزاده جباری، زوج درمانگر مرکز مشاوره یاسان در این ...
12:35
 • 110

 • 2 سال پیش
12:35
shenoto-ads
shenoto-ads