دورهمی یادگیری

دورهمی یادگیری
  29
  میانگین پخش
  142
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  دورهمی یادگیری

  دورهمی یادگیری
  29
  میانگین پخش
  142
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  کتاب صوتی با گویندگی اعضای دورهمی یادگیری...
  کتاب صوتی با گویندگی اعضای دورهمی یادگیری
  20:44
  • 24

  • 5 سال پیش
  20:44
  کتاب صوتی با گویندگی اعضای دورهمی یادگیری...
  کتاب صوتی با گویندگی اعضای دورهمی یادگیری
  11:38
  • 21

  • 5 سال پیش
  11:38
  کتاب صوتی با گویندگی اعضای دورهمی یادگیری...
  کتاب صوتی با گویندگی اعضای دورهمی یادگیری
  18:27
  • 22

  • 5 سال پیش
  18:27
  کتاب صوتی با گویندگی اعضای دورهمی یادگیری...
  کتاب صوتی با گویندگی اعضای دورهمی یادگیری
  06:58
  • 31

  • 5 سال پیش
  06:58
  پادکست داستانی که ضمن آشنایی با متن کتابهای شناخته شده با هدف ترغیب مخاطب به مطالعه،یکی از فعالیت های جنبیِ "دورهمیِ یادگیری" ست. ...
  پادکست داستانی که ضمن آشنایی با متن کتابهای شناخته...
  06:31
  • 44

  • 5 سال پیش
  06:31
  shenoto-ads
  shenoto-ads