زاناکس | xanax

Podcaster
16
میانگین پخش
48
تعداد پخش
0
دنبال کننده

زاناکس | xanax

Podcaster
16
میانگین پخش
48
تعداد پخش
0
دنبال کننده

Radio Xanax."Episode 03"Dependency.رادیو زاناکس."قسمت ۰۳"وابستگی.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنویسندگان:رضا نیکویی - امین مرتضاییفاطمه تخمه‌چی - مهسا موافقگویندگا...

Radio Xanax.

"Episode 03"

Dependenc...

49:27
  • 4

  • 1 ماه پیش
49:27
Radio Xanax."Episode 02"Isolation.رادیو زاناکس."قسمت 01"انزوا.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنویسندگان:رضا نیکویی - امین مرتضایی.گویندگان:فرنگیس کریمیسهیل محمدیمحیا...

Radio Xanax.

"Episode 02"

Isolation...

21:45
  • 16

  • 3 ماه پیش
21:45
رادیو زاناکس."قسمت 01"تنهایی؛ رفیقِ خوب، بد، زشت!نویسندگان:رضا نیکویی - امین مرتضایی.گویندگان:رضا نیکوییسهیل محمدیفرنگیس کریمیمحمد محمدیمیزبان این قسمت:محیا درویش منصوریانصدا بردار:مسعود دولتیاریلینک‌...

رادیو زاناکس.

"قسمت 01"

تنهایی؛ رفی...

19:24
  • 28

  • 4 ماه پیش
19:24
shenoto-ads
shenoto-ads