رادیو تجربه

علی پورطهرانی
40
میانگین پخش
80
تعداد پخش
9
دنبال کننده

رادیو تجربه

علی پورطهرانی
40
میانگین پخش
80
تعداد پخش
9
دنبال کننده

- در این فصل به بررسی کسب و کارها از نگاه 7 اس مکنزی می پردازیم - با صاحبان کسب و کار صحبت می کنیم - با کسب و کارهای نوآور آشنا می شویم - گاهی نکته آموزنده ای از دنیای فوتبال برای اداره بهتر کسب و کا...
- در این فصل به بررسی کسب و کارها از نگاه 7 اس مکن...
03:32
  • 25

  • 4 سال پیش
03:32
- در این فصل به بررسی کسب و کارها از نگاه 7 اس مکنزی می پردازیم - با صاحبان کسب و کار صحبت می کنیم - با کسب و کارهای نوآور آشنا می شویم - گاهی نکته آموزنده ای از دنیای فوتبال برای اداره بهتر کسب و کا...
- در این فصل به بررسی کسب و کارها از نگاه 7 اس مکن...
01:47
  • 55

  • 4 سال پیش
01:47
shenoto-ads
shenoto-ads