اموزش انگلیسی برای تنبل ها

کورش سلیمانخانی
375
میانگین پخش
1.1K
تعداد پخش
33
دنبال کننده

اموزش انگلیسی برای تنبل ها

کورش سلیمانخانی
375
میانگین پخش
1.1K
تعداد پخش
33
دنبال کننده

«کتاب گرامر زبان انگلیسی برای تنبل ها توانایی ساختن انواع جملات در زبان انگلیسی و مکالمه کردن در زمان های مختلف را به شما میدهد.»...
«کتاب گرامر زبان انگلیسی برای تنبل ها توانایی ساخت...
16:02
  • 413

  • 4 سال پیش
16:02
«کتاب گرامر زبان انگلیسی برای تنبل ها توانایی ساختن انواع جملات در زبان انگلیسی و مکالمه کردن در زمان های مختلف را به شما میدهد.»...
«کتاب گرامر زبان انگلیسی برای تنبل ها توانایی ساخت...
02:41
  • 453

  • 4 سال پیش
02:41
«کتاب گرامر زبان انگلیسی برای تنبل ها توانایی ساختن انواع جملات در زبان انگلیسی و مکالمه کردن در زمان های مختلف را به شما میدهد.»...
«کتاب گرامر زبان انگلیسی برای تنبل ها توانایی ساخت...
10:56
  • 257

  • 4 سال پیش
10:56
shenoto-ads
shenoto-ads