virustalks

Sara haddadi
24
میانگین پخش
71
تعداد پخش
1
دنبال کننده

virustalks

Sara haddadi
24
میانگین پخش
71
تعداد پخش
1
دنبال کننده

با علیرضا حسینی درباره ی تئاتر ترکیه در قرنطینه گفت و گو کرده ایم ....
با علیرضا حسینی درباره ی تئاتر ترکیه در قرنطینه گف...
39:18
  • 15

  • 4 سال پیش
39:18
با مریم رودبارانی درباره ی تماشاخانه های خصوصی در قرنطینه و پسا قرنطینه گفت و گو کرده ایم . کرونا تماشاخانه ها را تعطیل کرده است . این رخداد چه معنایی برای تماشاخانه های خصوصی دارد ؟ مشکلات تماشاخانه...
با مریم رودبارانی درباره ی تماشاخانه های خصوصی در ...
34:50
  • 26

  • 4 سال پیش
34:50
با ایلیا شمس درباره ی تیاتر آنلاین و تبلیغات تياتر در دوران پسا کرونا گفت و گو کرده ایم . کرونا تیاتر را متوقف کرده است . آیا در میان این تهدید ، فرصتی هم وجود دارد ؟ آیا تیاتر آنلاین می تواند یک راه...
با ایلیا شمس درباره ی تیاتر آنلاین و تبلیغات تياتر...
33:45
  • 30

  • 4 سال پیش
33:45
shenoto-ads
shenoto-ads