ورق باطله

varagh_batele
33
میانگین پخش
99
تعداد پخش
5
دنبال کننده

ورق باطله

varagh_batele
33
میانگین پخش
99
تعداد پخش
5
دنبال کننده

داستان در مورد فردی است که دیگر با رابط کتاب از مردم جدا شده است و دیگر در این دنیا با کسی ارتباط برقرار نمی کنه این مرد هم راوی است هم شاکی و هم خیلی خیلی خاکی امیدوارم لذت ببرید...
داستان در مورد فردی است که دیگر با رابط کتاب از مر...
30:46
  • 12

  • 3 سال پیش
30:46
داستان در مورد فردی است که دیگر با رابط کتاب از مردم جدا شده است و دیگر در این دنیا با کسی ارتباط برقرار نمی کنه این مرد هم راوی است هم شاکی و هم خیلی خیلی خاکی امیدوارم لذت ببرید...
داستان در مورد فردی است که دیگر با رابط کتاب از مر...
28:30
  • 23

  • 3 سال پیش
28:30
داستان در مورد فردی است که دیگر با رابط کتاب از مردم جدا شده است و دیگر در این دنیا با کسی ارتباط برقرار نمی کنه این مرد هم راوی است هم شاکی و هم خیلی خیلی خاکی امیدوارم لذت ببرید...
داستان در مورد فردی است که دیگر با رابط کتاب از مر...
03:42
  • 64

  • 3 سال پیش
03:42
shenoto-ads
shenoto-ads