مجتبی زارعی

مجتبی زارعی
29
میانگین پخش
115
تعداد پخش
3
دنبال کننده

مجتبی زارعی

مجتبی زارعی
29
میانگین پخش
115
تعداد پخش
3
دنبال کننده

و گاهی که جولان ِ شعر هم، آراممان نمیکند...
و گاهی که جولان ِ شعر هم، آراممان نمیکند
03:23
  • 29

  • 7 سال پیش
03:23
سردرگمی محض...
سردرگمی محض
02:39
  • 20

  • 7 سال پیش
02:39
قسمتی از شعر مهدی اخوان ثالث،با نام،،آنگاه پس از تندر،، با فضایی موهوم...
قسمتی از شعر مهدی اخوان ثالث،با نام،،آنگاه پس از ت...
02:42
  • 38

  • 7 سال پیش
02:42
مضمونی اجتماعی،برگرفته از همین حوالیِ خودمان! درمورد آدمهایی که تنهاجسم هستند،و عاری از دل و روحی شگرف....
مضمونی اجتماعی،برگرفته از همین حوالیِ خودمان! درم...
01:23
  • 28

  • 7 سال پیش
01:23
shenoto-ads
shenoto-ads