تکنوپاد (پادکست تکنولوژی)

متین کرم پور راد
11
میانگین پخش
95
تعداد پخش
8
دنبال کننده

تکنوپاد (پادکست تکنولوژی)

متین کرم پور راد
11
میانگین پخش
95
تعداد پخش
8
دنبال کننده

تکنوپاد پادکستی است که در آن اتفاقات روز دنیای تکنولوژی بررسی میشود....
تکنوپاد پادکستی است که در آن اتفاقات روز دنیای تکن...
09:16
 • 16

 • 2 سال پیش
09:16
بررسی اخبار روز دنیای تکنولوژی در تکنوپاد نیوز...
بررسی اخبار روز دنیای تکنولوژی در تکنوپاد نیوز
10:00
 • 6

 • 2 سال پیش
10:00
تکنوپاد پادکستی است که در آن اتفاقات روز دنیای تکنولوژی بررسی میشود....
تکنوپاد پادکستی است که در آن اتفاقات روز دنیای تکن...
10:51
 • 7

 • 2 سال پیش
10:51
بررسی اخبار روز دنیای تکنولوژی در تکنوپاد نیوز...
بررسی اخبار روز دنیای تکنولوژی در تکنوپاد نیوز
11:20
 • 7

 • 2 سال پیش
11:20
بررسی اخبار روز دنیای تکنولوژی در تکنوپاد نیوز...
بررسی اخبار روز دنیای تکنولوژی در تکنوپاد نیوز
10:21
 • 4

 • 2 سال پیش
10:21
تکنوپاد پادکستی است که در آن اتفاقات روز دنیای تکنولوژی بررسی میشود....
تکنوپاد پادکستی است که در آن اتفاقات روز دنیای تکن...
09:29
 • 9

 • 2 سال پیش
09:29
تکنوپاد پادکستی است که در آن اتفاقات روز دنیای تکنولوژی بررسی میشود....
تکنوپاد پادکستی است که در آن اتفاقات روز دنیای تکن...
08:06
 • 23

 • 2 سال پیش
08:06
بررسی اخبار روز دنیای تکنولوژی در تکنوپاد نیوز...
بررسی اخبار روز دنیای تکنولوژی در تکنوپاد نیوز
10:57
 • 10

 • 2 سال پیش
10:57
بررسی اخبار روز دنیای تکنولوژی در تکنوپاد نیوز...
بررسی اخبار روز دنیای تکنولوژی در تکنوپاد نیوز
10:59
 • 13

 • 2 سال پیش
10:59
shenoto-ads
shenoto-ads