تکنیکال تیمز

تکنیکال تیمز

فرشاد کریمی
170
میانگین پخش
24.7K
تعداد پخش
100
دنبال کننده
تکنیکال تیمز

تکنیکال تیمز

فرشاد کریمی
170
میانگین پخش
24.7K
تعداد پخش
100
دنبال کننده

حد سود و حد زیان به زبان آدمی زاد - 5
تکنیکال تیمز technical-teams.com
تکنیکال تیمز technical-teams.com
26:43
 • 58

 • 2 سال پیش
26:43
حد سود و حد زیان به زبان آدمی زاد - 4
تکنیکال تیمز technical-teams.com
تکنیکال تیمز technical-teams.com
30:23
 • 68

 • 2 سال پیش
30:23
حد سود و حد زیان به زبان آدمی زاد - 3
تکنیکال تیمز technical-teams.com
تکنیکال تیمز technical-teams.com
25:19
 • 74

 • 2 سال پیش
25:19
حد سود و حد زیان به زبان آدمی زاد - 2
تکنیکال تیمز technical-teams.com
تکنیکال تیمز technical-teams.com
23:10
 • 94

 • 2 سال پیش
23:10
حد سود و حد زیان به زبان آدمی زاد - 1
تکنیکال تیمز technical-teams.com
تکنیکال تیمز technical-teams.com
25:32
 • 219

 • 2 سال پیش
25:32
مجموعه سوالات کوانتومی | آنتونی رابینز - 6
ارزیابی ما از رویدادهای زندگی.مان بستگی به پرسش.هایی دارد که درباره آن مطرح می.کنیم و نکته مهم درباره پرسش.ها این است که هر پرسشی که بکنید پاسخی برای آن خواهید یافت. تکنیکال تیمز technical-teams.com
ارزیابی ما از رویدادهای زندگی.مان بستگی به پرسش.ها...
06:30
 • 150

 • 2 سال پیش
06:30
مجموعه سوالات کوانتومی | آنتونی رابینز - 5
ارزیابی ما از رویدادهای زندگی.مان بستگی به پرسش.هایی دارد که درباره آن مطرح می.کنیم و نکته مهم درباره پرسش.ها این است که هر پرسشی که بکنید پاسخی برای آن خواهید یافت. تکنیکال تیمز technical-teams.com
ارزیابی ما از رویدادهای زندگی.مان بستگی به پرسش.ها...
22:13
 • 178

 • 2 سال پیش
22:13
مجموعه سوالات کوانتومی | آنتونی رابینز - 3
ارزیابی ما از رویدادهای زندگی.مان بستگی به پرسش.هایی دارد که درباره آن مطرح می.کنیم و نکته مهم درباره پرسش.ها این است که هر پرسشی که بکنید پاسخی برای آن خواهید یافت. تکنیکال تیمز technical-teams.com
ارزیابی ما از رویدادهای زندگی.مان بستگی به پرسش.ها...
20:44
 • 227

 • 2 سال پیش
20:44
مجموعه سوالات کوانتومی | آنتونی رابینز - 4
ارزیابی ما از رویدادهای زندگی.مان بستگی به پرسش.هایی دارد که درباره آن مطرح می.کنیم و نکته مهم درباره پرسش.ها این است که هر پرسشی که بکنید پاسخی برای آن خواهید یافت. تکنیکال تیمز technical-teams.com
ارزیابی ما از رویدادهای زندگی.مان بستگی به پرسش.ها...
22:07
 • 209

 • 2 سال پیش
22:07
مجموعه سوالات کوانتومی | آنتونی رابینز - 2
ارزیابی ما از رویدادهای زندگی.مان بستگی به پرسش.هایی دارد که درباره آن مطرح می.کنیم و نکته مهم درباره پرسش.ها این است که هر پرسشی که بکنید پاسخی برای آن خواهید یافت. تکنیکال تیمز technical-teams.com
ارزیابی ما از رویدادهای زندگی.مان بستگی به پرسش.ها...
20:46
 • 325

 • 2 سال پیش
20:46
shenoto-ads
shenoto-ads