فصل دوم نشست فقه تحقق

موسسه آموزش عالی حوزوی مشکات
  11
  میانگین پخش
  182
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  فصل دوم نشست فقه تحقق

  موسسه آموزش عالی حوزوی مشکات
  11
  میانگین پخش
  182
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  فقه مقاومت در فقه فقه شیعه...

  فقه مقاومت در فقه فقه شیعه

  01:21:31
  • 0

  • 9 ساعت پیش
  01:21:31
  جلسه سیزدهم از فصل دوم نشست فقه تحقق با ارائه حجت الاسلام کمیل قنبرزاده مدیریت مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر علیه السلام برگزار شد. در این نشست که در تاریخ 9 اسفند 1402 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی ...

  جلسه سیزدهم از فصل دوم نشست فقه تحقق با ارائه ح...

  01:14:02
  • 0

  • 1 ماه پیش
  01:14:02
  تشریح فرآیند حل مساله درفقه( از مبادی به مبانی تا برگشت به میدان)...

  تشریح فرآیند حل مساله درفقه

  ( از مبادی به...

  01:42:32
  • 1

  • 2 ماه پیش
  01:42:32
  تشریح فرآیند حل مساله درفقه( از مبادی به مبانی تا برگشت به میدان)...

  تشریح فرآیند حل مساله درفقه

  ( از مبادی به...

  01:56:49
  • 23

  • 2 ماه پیش
  01:56:49
  مروری بر راهکارهای گسترش دامنه فقاهت ...

  01:30:57
  • 0

  • 2 ماه پیش
  01:30:57
  جلسه نهم از فصل دوم نشست فقه تحقق با ارائه حجت الاسلام کمیل قنبرزاده مدیریت مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر علیه السلام برگزار شد. در این نشست که در تاریخ 13 دی 1402 در مؤسسه آموزش عالی حوزوی تهران...

  جلسه نهم از فصل دوم نشست فقه تحقق با ارائه

  46:09
  • 3

  • 3 ماه پیش
  46:09
  فقه؛ از دغدغه‌ی "نظام سازی" تا داعیه‌ی "اداره کشور"با تأکید تحولات اجتماعی صد و بیست سال گذشته...

  01:37:00
  • 13

  • 4 ماه پیش
  01:37:00
  ارائه حجت الاسلام علی تقی زادهرئیس دارالقرآن الکریم موضوع ارائه:مفهوم شناسی تغییر نظم جهانی در قرآن کریم و تاثیر آن در سیاست خارجی انقلاب اسلامی...

  01:12:40
  • 11

  • 4 ماه پیش
  01:12:40
  فقه تقنین رویکرد ها ، تاریخچه و ... ...

  فقه تقنین رویکرد ها ، تاریخچه و ...

  01:17:05
  • 18

  • 4 ماه پیش
  01:17:05
  جلسه پنجم | ارائه طرح تحول پرورشی...

  جلسه پنجم | ارائه طرح تحول پرورشی

  02:03:00
  • 9

  • 4 ماه پیش
  02:03:00
  جایگاه احکام متغیر و عنصر زمان - مکان در قانون گذاری...

  جایگاه احکام متغیر و عنصر زمان - مکان در قانون ...

  01:17:43
  • 18

  • 5 ماه پیش
  01:17:43
  کارامدی فقه الاداره از نظر تا عملبه انضمام ارائه طرح امامت و امارت برای حکمرانی مردمی...

  01:49:11
  • 15

  • 6 ماه پیش
  01:49:11
  چگونگی تکامل در «مبانی روش تفقه» برای دستیابی به فقه سرپرستی ، فقه اقامه...

  چگونگی تکامل در «مبانی روش تفقه» برای د...

  01:54:44
  • 15

  • 6 ماه پیش
  01:54:44
  ساعت چهارم | استاد ارسطا | فقه اجتماعی...

  ساعت چهارم | استاد ارسطا | فقه اجتماعی

  01:43:43
  • 14

  • 6 ماه پیش
  01:43:43
  ساعت سوم | استاد ارسطا | فقه اجتماعی...

  ساعت سوم | استاد ارسطا | فقه اجتماعی

  01:07:34
  • 13

  • 6 ماه پیش
  01:07:34
  ساعت دوم | استاد ارسطا | فقه اجتماعی...

  ساعت دوم | استاد ارسطا | فقه اجتماعی

  01:00:02
  • 15

  • 6 ماه پیش
  01:00:02
  ساعت اول | استاد ارسطا | فقه اجتماعی...

  ساعت اول | استاد ارسطا | فقه اجتماعی

  01:08:23
  • 14

  • 6 ماه پیش
  01:08:23
  shenoto-ads
  shenoto-ads