تا‌ انتهای افق

تا‌ انتهای افق

تا انتهای افق
131
میانگین پخش
14.9K
تعداد پخش
54
دنبال کننده
تا‌ انتهای افق

تا‌ انتهای افق

تا انتهای افق
131
میانگین پخش
14.9K
تعداد پخش
54
دنبال کننده

آموزش تمرکز ـ من با برنامه - Tamarkoz3
تمرکز واقعی یعنی اینکه اگر شما در طول روز به پنج فعالیت مختلف لازم است بپردازید، در هر فعالیت صرفا به آن فکر کنید و از افکار مربوط به کارهای دیگر آسوده باشید. این راز افزایش عملکرد و به دست آوردن ب...
تمرکز واقعی یعنی اینکه اگر شما در طول روز به پنج ف...
30:06
 • 30

 • 6 ماه پیش
30:06
آموزش تمرکز ـ من با برنامه - Tamarkoz2
تمرکز واقعی یعنی اینکه اگر شما در طول روز به پنج فعالیت مختلف لازم است بپردازید، در هر فعالیت صرفا به آن فکر کنید و از افکار مربوط به کارهای دیگر آسوده باشید. این راز افزایش عملکرد و به دست آوردن ب...
تمرکز واقعی یعنی اینکه اگر شما در طول روز به پنج ف...
28:28
 • 34

 • 6 ماه پیش
28:28
آموزش تمرکز ـ من با برنامه - Tamarkoz1
تمرکز واقعی یعنی اینکه اگر شما در طول روز به پنج فعالیت مختلف لازم است بپردازید، در هر فعالیت صرفا به آن فکر کنید و از افکار مربوط به کارهای دیگر آسوده باشید. این راز افزایش عملکرد و به دست آوردن ب...
تمرکز واقعی یعنی اینکه اگر شما در طول روز به پنج ف...
25:48
 • 44

 • 6 ماه پیش
25:48
وبینار انتقلاب ذهنی _ من با برنامه - Enghelab Zehni2.3
📌صوت #وبینار آفلاین #انقلاب_ذهنی 💡«اگر ۳۰ روز شبکه های اجتماعی را ترک کنیم، چه اتفاقی برای ما می افتد؟» 🔹به دلیل اهمیت بالای موضوع این وبینار و ضرورت دریافت آن توسط عموم افراد، به صورت رایگان...
📌صوت #وبینار آفلاین #انقلاب_ذهنی 💡«اگر ۳۰ روز...
30:03
 • 28

 • 8 ماه پیش
30:03
وبینار انتقلاب ذهنی _ من با برنامه - Enghelab Zehni2.2
📌صوت #وبینار آفلاین #انقلاب_ذهنی 💡«اگر ۳۰ روز شبکه های اجتماعی را ترک کنیم، چه اتفاقی برای ما می افتد؟» 🔹به دلیل اهمیت بالای موضوع این وبینار و ضرورت دریافت آن توسط عموم افراد، به صورت رایگان...
📌صوت #وبینار آفلاین #انقلاب_ذهنی 💡«اگر ۳۰ روز...
55:23
 • 24

 • 8 ماه پیش
55:23
وبینار انتقلاب ذهنی _ من با برنامه - Enghelab Zehni 2.1
📌صوت #وبینار آفلاین #انقلاب_ذهنی 💡«اگر ۳۰ روز شبکه های اجتماعی را ترک کنیم، چه اتفاقی برای ما می افتد؟» 🔹به دلیل اهمیت بالای موضوع این وبینار و ضرورت دریافت آن توسط عموم افراد، به صورت رایگان...
📌صوت #وبینار آفلاین #انقلاب_ذهنی 💡«اگر ۳۰ روز...
50:41
 • 54

 • 8 ماه پیش
50:41
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش سوم - جلسه هفدهم ـ بخش سوم (برنامه و هدف باید ما را انسان تر کند،)
 • 49

 • 1 سال پیش
06:22
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش سوم - جلسه هفدهم ـ بخش دوم (نیازهای درون انسان چندوجهی است! باید بدانیم!)
 • 43

 • 1 سال پیش
10:41
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش سوم - جلسه سیزدهم ـ بخش سوم ( وضعیت مغز اغلب انسان‌ها...)
 • 69

 • 1 سال پیش
08:25
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش سوم - جلسه دوازدهم ـ بخش دوم (تاثیر بازی در شارژ انرژی احساسی!)
 • 95

 • 1 سال پیش
11:46
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش دوم - من با برنامه ـ جلسه یازدهم (بخش دوم)متوجه باش چه کسانی پیرامونت انرژی احساسی تو را تخلیه می کنند
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
11:45
 • 122

 • 1 سال پیش
11:45
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش دوم - من با برنامه ـ جلسه یازدهم (بخش اول) افکار مبهم ذهن خود را، روی کاغذ بنویس
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
10:18
 • 103

 • 1 سال پیش
10:18
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش دوم - من با برنامه ـ جلسه دهم (بخش چهارم) چگونه با موارد اضطراب‌آور مواجه شویم
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
08:52
 • 98

 • 1 سال پیش
08:52
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش دوم - من با برنامه ـ جلسه دهم (بخش سوم) خودفریبی یعنی چی؟
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
07:38
 • 156

 • 1 سال پیش
07:38
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش دوم - من با برنامه ـ جلسه دهم (بخش دوم) خودت را با دیروز خودت مقایسه کن
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
07:40
 • 146

 • 1 سال پیش
07:40
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش دوم - من با برنامه ـ جلسه دهم (بخش اول) راه علاج قضاوت نکردن مردم
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
08:52
 • 156

 • 1 سال پیش
08:52
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش دوم - من با برنامه ـ جلسه نهم (بخش دوم) حساسیت شدید به واکنش اطرافیانمان
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
17:55
 • 170

 • 1 سال پیش
17:55
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش دوم - تفکر استراتژیک ـ جلسه نهم (بخش اول ) از
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
14:45
 • 188

 • 1 سال پیش
14:45
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش دوم - تفکر استراتژیک ـ جلسه هشتم ـ (بخش دوم) آثار احساس های منفی بر تخلیه انرژی
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
10:21
 • 189

 • 1 سال پیش
10:21
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش دوم - تفکر استراتژیک ـ جلسه هشتم ـ (بخش اول) اهمیتِ توجه به منبع انرژی
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
08:36
 • 219

 • 1 سال پیش
08:36
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش دوم - تفکر استراتژیکـ جلسه هفتم (بخش سوم)  تاثیر شارژ و بازیابی انرژی فیزیکی
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
09:44
 • 207

 • 1 سال پیش
09:44
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش دوم - تفکر استراتژیکـ جلسه هفتم (بخش دوم)  تاثیر شارژ و بازیابی انرژی فیزیکی
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
10:10
 • 222

 • 1 سال پیش
10:10
من با برنامه ـ فصل اول ـ بخش دوم - تفکر استراتژیکـ جلسه هفتم (بخش اول)  تاثیر شارژ و بازیابی انرژی فیزیکی
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم، واقعی نیست. چون نتیجه‌ی این احساسه که ما در طول روز کار مفید و قابل توجهی انجام ندادیم و حس خوبی نسبت به خودمون و زندگیمون نداریم. ? در واقع بسیاری...
#مقدمه ۲ ? خستگی‌ای که عموم ما از آن یاد می‌کنیم،...
10:40
 • 428

 • 1 سال پیش
10:40
کتاب چهل حدیث به زبان ساده (حدیث هفتم) - 45ـ راه از بین بردن غضب و خشم
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به هرکس که پرخشم و غضب است معرفی کنید... بسیار راهگشاست... ببین غضب و خشم چه می کنه با انسان... ادرس در کانال های : تلگرام ، ایتا ، بله ، سروش @Cheha...
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به ...
21:35
 • 37

 • 1 سال پیش
21:35
کتاب چهل حدیث به زبان ساده (حدیث هفتم) - 44ـ کنترل خشم پیش از اوج
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به هرکس که پرخشم و غضب است معرفی کنید... بسیار راهگشاست... ببین غضب و خشم چه می کنه با انسان... ادرس در کانال های : تلگرام ، ایتا ، بله ، سروش @Cheha...
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به ...
16:34
 • 72

 • 1 سال پیش
16:34
کتاب چهل حدیث به زبان ساده (حدیث هفتم) - 43.2ـ خشم ( بخش دوم )
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به هرکس که پرخشم و غضب است معرفی کنید... بسیار راهگشاست... ببین غضب و خشم چه می کنه با انسان... ادرس در کانال های : تلگرام ، ایتا ، بله ، سروش @Cheha...
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به ...
14:46
 • 62

 • 1 سال پیش
14:46
کتاب چهل حدیث به زبان ساده (حدیث هفتم) - 42ـ خشم و غضب
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به هرکس که پرخشم و غضب است معرفی کنید... بسیار راهگشاست... ببین غضب و خشم چه می کنه با انسان... ادرس در کانال های : تلگرام ، ایتا ، بله ، سروش @Cheha...
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به ...
21:55
 • 95

 • 1 سال پیش
21:55
کتاب چهل حدیث به زبان ساده (حدیث هفتم) - ۴۳.۱ـ خشم ( بخش اول )
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به هرکس که پرخشم و غضب است معرفی کنید... بسیار راهگشاست... ببین غضب و خشم چه می کنه با انسان... ادرس در کانال های : تلگرام ، ایتا ، بله ، سروش @Cheha...
?این حدیث هفتم را که چند جلسه به طول می انجامد به ...
26:15
 • 60

 • 1 سال پیش
26:15
کتاب چهل حدیث به زبان ساده (حدیث ششم) - ۴۱ ـ دوست داشتن دنیا ـ بخش چهارم
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را بشناس؛ دنیای هرکس مخصوص به خودش است... می تواند ممدوح باشد می تواند مذموم... آدرست تلگرام، ایتا ، بله ، سروش، @Chelhadisemam
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را ب...
19:46
 • 80

 • 2 سال پیش
19:46
کتاب چهل حدیث به زبان ساده (حدیث ششم) - ۴۰(۲) ـ دوست داشتن دنیاـ بخش سوم
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را بشناس؛ دنیای هرکس مخصوص به خودش است... می تواند ممدوح باشد می تواند مذموم... آدرست تلگرام، ایتا ، بله ، سروش، @Chelhadisemam
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را ب...
19:11
 • 39

 • 2 سال پیش
19:11
کتاب چهل حدیث به زبان ساده (حدیث ششم) - ۴۰ـ(۱) دوست داشتن دنیاـ بخش سوم
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را بشناس؛ دنیای هرکس مخصوص به خودش است... می تواند ممدوح باشد می تواند مذموم... آدرست تلگرام، ایتا ، بله ، سروش، @Chelhadisemam
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را ب...
21:20
 • 39

 • 2 سال پیش
21:20
کتاب چهل حدیث به زبان ساده (حدیث ششم) - ۳۹ ـ دوست داشتن دنیاـ بخش دوم
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را بشناس؛ دنیای هرکس مخصوص به خودش است... می تواند ممدوح باشد می تواند مذموم... آدرست تلگرام، ایتا ، بله ، سروش، @Chelhadisemam
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را ب...
26:10
 • 63

 • 2 سال پیش
26:10
کتاب چهل حدیث به زبان ساده (حدیث ششم) - ۳۸ ـ دوست داشتن دنیا ـ بخش اول
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را بشناس؛ دنیای هرکس مخصوص به خودش است... می تواند ممدوح باشد می تواند مذموم... آدرست تلگرام، ایتا ، بله ، سروش، @Chelhadisemam
آغاز حدیث ششم؛‌ دوست داشتن دنیا ?دنیای خودت را ب...
23:04
 • 103

 • 2 سال پیش
23:04
کتاب چهل حدیث به زبان ساده (حدیث پنجم) - ۳۷ حسد ـ جلسه چهارم
حدیث پنجم؛ حسد
حدیث پنجم؛ حسد
18:35
 • 45

 • 2 سال پیش
18:35
shenoto-ads
shenoto-ads