آموزش تدبر در قرآن - سوره زمر

مصطفی دارابی
  5
  میانگین پخش
  20
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  آموزش تدبر در قرآن - سوره زمر

  مصطفی دارابی
  5
  میانگین پخش
  20
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  دوره تدبر در سوره زمر از فروردین 1402 آغاز شده است. این دوره به صورت حضوری و برخط برگزار می شود. برای اطلاع از سایر دوره ها و گزیده های کلاسها به آموزش تدبر در قرآن در ایتا مراجعه کنید.eitaa.com/tadab...

  دوره تدبر در سوره زمر از فروردین 1402 آغاز شده ...

  40:33
  • 6

  • 7 ماه پیش
  40:33
  دوره تدبر در سوره زمر از فروردین ۱۴۰۲ آغاز شده است. این دوره به صورت حضوری و برخط برگزار می شود. برای اطلاع از سایر دوره ها و گزیده های کلاسها به آموزش تدبر در قرآن در ایتا مراجعه کنید.eitaa.com/tadab...

  دوره تدبر در سوره زمر از فروردین ۱۴۰۲ آغاز شده ...

  39:24
  • 3

  • 7 ماه پیش
  39:24
  دوره تدبر در سوره زمر از فروردین 1402 آغاز شده است. این دوره به صورت حضوری و برخط برگزار می شود. برای اطلاع از سایر دوره ها و گزیده های کلاسها به آموزش تدبر در قرآن در ایتا مراجعه کنید.eitaa.com/tadab...

  دوره تدبر در سوره زمر از فروردین 1402 آغاز شده ...

  40:14
  • 2

  • 7 ماه پیش
  40:14
  دوره تدبر در سوره زمر از فروردین 1402 آغاز شده است. این دوره به صورت حضوری و برخط برگزار می شود. برای اطلاع از سایر دوره ها و گزیده های کلاسها به آموزش تدبر در قرآن در ایتا مراجعه کنید.eitaa.com/tadab...

  دوره تدبر در سوره زمر از فروردین 1402 آغاز شده ...

  36:35
  • 9

  • 7 ماه پیش
  36:35
  shenoto-ads
  shenoto-ads