تدبر در سوره طور

هیئت قرآن و ولایت
6
میانگین پخش
24
تعداد پخش
0
دنبال کننده

تدبر در سوره طور

هیئت قرآن و ولایت
6
میانگین پخش
24
تعداد پخش
0
دنبال کننده

پاسخ به سؤالات...

پاسخ به سؤالات

26:16
  • 7

  • 11 ماه پیش
26:16
بیان اجمالی جلسات قبل، بیان تفصیلی آیات 30 تا آخر سوره، جمع بندی سوره، پاسخ به سوالات...

بیان اجمالی جلسات قبل، بیان تفصیلی آیات 30 تا آ...

01:39:50
  • 7

  • 11 ماه پیش
01:39:50
مرور اجمالی سوره، بیان تفصیلی آیات 17 تا 29، بیانی در نقش امام علی بن موسی الرضا در توسعه اسلام...

مرور اجمالی سوره، بیان تفصیلی آیات 17 تا 2...

01:38:05
  • 4

  • 11 ماه پیش
01:38:05
بیانی درتفاوت تدبر در قرآن و تطبیق بر قرآن در پرتو سوره تدبر در سوره حجرات، بیان اجمالی سوره، بیان تفصیلی آیات 1 تا 16، بیانی در تسریع اصلاح مسیر زندگی ...

بیانی درتفاوت تدبر در قرآن و تطبیق بر قرآن...

01:34:11
  • 6

  • 11 ماه پیش
01:34:11
shenoto-ads
shenoto-ads