آموزش تدبر در قرآن - ویژه طلاب - ترم چهار

هیئت قرآن و ولایت
10
میانگین پخش
40
تعداد پخش
1
دنبال کننده

آموزش تدبر در قرآن - ویژه طلاب - ترم چهار

هیئت قرآن و ولایت
10
میانگین پخش
40
تعداد پخش
1
دنبال کننده

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است. دوره های تدبر شامل شش سطح (ترم) آموزش است. هر سطح این دوره شامل چهل ساعت آمو...

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ ...

54:32
  • 15

  • 1 سال پیش
54:32
دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است. دوره های تدبر شامل شش سطح (ترم) آموزش است. هر سطح این دوره شامل چهل ساعت آمو...

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ ...

52:30
  • 8

  • 1 سال پیش
52:30
دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است. دوره های تدبر شامل شش سطح (ترم) آموزش است. هر سطح این دوره شامل چهل ساعت آمو...

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ ...

45:32
  • 5

  • 1 سال پیش
45:32
دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است. دوره های تدبر شامل شش سطح (ترم) آموزش است. هر سطح این دوره شامل چهل ساعت آمو...

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ ...

45:32
  • 12

  • 1 سال پیش
45:32
shenoto-ads
shenoto-ads