آموزش تدبر در قرآن - ویژه طلاب - ترم سه

هیئت قرآن و ولایت
16
میانگین پخش
248
تعداد پخش
0
دنبال کننده

آموزش تدبر در قرآن - ویژه طلاب - ترم سه

هیئت قرآن و ولایت
16
میانگین پخش
248
تعداد پخش
0
دنبال کننده

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش چهارم سوره جنّ (فایل 33 از سطح 3 ویژه طلاب)

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش چهارم سوره ج...

54:36
 • 15

 • 5 ماه پیش
54:36

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش سوم سوره جنّ (فایل 32 از سطح 3 ویژه طلاب)

آموزش تدبر در ق...

21:26
 • 16

 • 5 ماه پیش
21:26

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش دوم سوره جنّ (فایل 31 از سطح 3 ویژه طلاب)

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش دوم سوره جنّ...

01:06:03
 • 13

 • 5 ماه پیش
01:06:03

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش اول سوره جنّ (فایل 30 از سطح 3 ویژه طلاب)

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش اول سوره جنّ...

01:20:53
 • 11

 • 5 ماه پیش
01:20:53

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش سوم سوره نوح (فایل 29 از سطح 3 ویژه طلاب)

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش سوم سوره نوح...

39:20
 • 50

 • 5 ماه پیش
39:20

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش دوم سوره نوح (فایل 28 از سطح 3 ویژه طلاب)

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش دوم سوره نوح...

01:08:12
 • 11

 • 5 ماه پیش
01:08:12

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش اول سوره نوح (فایل 27 از سطح 3 ویژه طلاب)

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش اول سوره نوح...

01:01:22
 • 12

 • 5 ماه پیش
01:01:22

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش چهارم سوره معارج (فایل 26 از سطح 3 ویژه طلاب)

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش چهارم سوره م...

39:51
 • 11

 • 5 ماه پیش
39:51

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش سوم سوره معارج (فایل 25 از سطح 3 ویژه طلاب)

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش سوم سوره معا...

57:58
 • 12

 • 5 ماه پیش
57:58

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طور پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از...

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ ...

01:12:12
 • 15

 • 5 ماه پیش
01:12:12

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش اول سوره معارج (فایل 23 از سطح 3 ویژه طلاب)

آموزش تدبر در قرآن ویژه طلاب - بخش اول سوره معا...

40:22
 • 14

 • 5 ماه پیش
40:22

در این جلسه بخش پنجم سوره حاقه تدریس می شود

در این جلسه بخش پنجم سوره حاقه تدریس می شود

54:12
 • 16

 • 5 ماه پیش
54:12

در این جلسه بخش چهارم سوره حاقه تدریس میشود

در این جلسه بخش چهارم سوره حاقه تدریس میشود

01:01:15
 • 15

 • 5 ماه پیش
01:01:15

در این جلسه بخش سوم سوره حاقّه تدریس میشود

در این جلسه بخش سوم سوره حاقّه تدریس میشود

36:17
 • 13

 • 5 ماه پیش
36:17

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طور پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از...

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ ...

01:17:10
 • 10

 • 5 ماه پیش
01:17:10

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ با تدریس استاد حسین صبوحی در شعبه تهران موسسه تدبر در کلام وحی آغاز شده است و تا یک سال تحصیلی به طور پیوسته ادامه خواهد داشت. در این یک سال سه سطح از...

دوره آموزش تخصصی تدبر ویژه طلاب از شهریور ۱۴۰۰ ...

01:04:45
 • 14

 • 5 ماه پیش
01:04:45
shenoto-ads
shenoto-ads