آموزش تدبر در قرآن - سوره نور

مصطفی دارابی
  8
  میانگین پخش
  64
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  آموزش تدبر در قرآن - سوره نور

  مصطفی دارابی
  8
  میانگین پخش
  64
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ برگزار شده است. در جلسه نهم جمع بندی کل سوره بیان میشود...

  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان...

  44:25
  • 3

  • 1 سال پیش
  44:25
  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ برگزار شده است. در جلسه هشتم سیاق دوم نیم فصل خاتمه تدریس می شود....

  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان...

  39:00
  • 6

  • 1 سال پیش
  39:00
  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ برگزار شده است. در جلسه هفتم سیاق اول نیم فصل خاتمه تدریس می شود. در آغاز به مناسبت سی امین سالگرد شهادت شهید آوینی درباره تحول این شهید گفتاری مطر...

  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان...

  35:32
  • 4

  • 1 سال پیش
  35:32
  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ برگزار شده است. در جلسه ششم سیاق سوم فصل دوم تدریس می شود....

  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان...

  40:33
  • 4

  • 1 سال پیش
  40:33
  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ برگزار شده است. در جلسه پنجم ادامه سیاق دوم فصل دوم تدریس می شود. در این جلسه مستند طوفان که درباره زندگی علی عماری بناکننده مرکز اسلامی هامبورگ اس...

  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان...

  49:35
  • 4

  • 1 سال پیش
  49:35
  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ برگزار شده است. در جلسه چهارم فصل اول جمع بندی می شود و سیاق اول و دوم فصل دوم سوره تدریس می شود....

  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان...

  53:09
  • 5

  • 1 سال پیش
  53:09
  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ برگزار شده است. در جلسه سوم سیاق پنجم و ششم فصل اول سوره تدریس می شود....

  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان...

  45:18
  • 12

  • 1 سال پیش
  45:18
  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ برگزار شده است. در جلسه دوم سیاق سوم و چهارم فصل اول سوره تدریس می شود....

  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان...

  56:16
  • 10

  • 1 سال پیش
  56:16
  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ برگزار شده است. در جلسه اول سیاق طلیعه و سیاق اول و دوم فصل اول سوره تدریس می شود....

  دوره کوتاه مدت تدبر سوره نور طی ماه مبارک رمضان...

  43:47
  • 16

  • 1 سال پیش
  43:47
  shenoto-ads
  shenoto-ads