تدبر در سوره فتح

هیئت قرآن و ولایت
8
میانگین پخش
32
تعداد پخش
0
دنبال کننده

تدبر در سوره فتح

هیئت قرآن و ولایت
8
میانگین پخش
32
تعداد پخش
0
دنبال کننده

پرسش و پاسخ...

پرسش و پاسخ

21:51
  • 5

  • 1 سال پیش
21:51
ساختاریابی و جمع بندی سوره...

ساختاریابی و جمع بندی سوره

01:34:37
  • 9

  • 1 سال پیش
01:34:37
بیان تفصیلی آیات 8 تا 29...

بیان تفصیلی آیات 8 تا 29

01:28:45
  • 10

  • 1 سال پیش
01:28:45
بیان تفصیلی آیات 1 تا 7...

بیان تفصیلی آیات 1 تا 7

01:30:26
  • 8

  • 1 سال پیش
01:30:26
shenoto-ads
shenoto-ads