تدبر در سوره فاطر

هیئت قرآن و ولایت
18
میانگین پخش
87
تعداد پخش
0
دنبال کننده

تدبر در سوره فاطر

هیئت قرآن و ولایت
18
میانگین پخش
87
تعداد پخش
0
دنبال کننده

پرسش و پاسخ...

پرسش و پاسخ

34:37
  • 16

  • 1 سال پیش
34:37
بیان تفصیلی آیات 15 تا آخر...

بیان تفصیلی آیات 15 تا آخر

01:45:52
  • 13

  • 1 سال پیش
01:45:52
بیان تفصیلی آیات 14 تا 28...

بیان تفصیلی آیات 14 تا 28

01:43:37
  • 14

  • 1 سال پیش
01:43:37
مرور جلسه قبل و بیان تفصیلی آیات 10 الی 14...

مرور جلسه قبل و بیان تفصیلی آیات 10 الی 14

01:46:26
  • 24

  • 1 سال پیش
01:46:26
فضای سخن سوره، بیان تفصیلی آیات 1 تا 9...

فضای سخن سوره، بیان تفصیلی آیات 1 تا 9

02:11:30
  • 20

  • 1 سال پیش
02:11:30
shenoto-ads
shenoto-ads