تدبر در سوره عنکبوت

هیئت قرآن و ولایت
14
میانگین پخش
54
تعداد پخش
0
دنبال کننده

تدبر در سوره عنکبوت

هیئت قرآن و ولایت
14
میانگین پخش
54
تعداد پخش
0
دنبال کننده

مرور اجمالی سوره، بیان تفصیلی آیات 42 تا آخر

مرور اجمالی سوره، بیان تفصیلی آیات 42 تا آخر

02:04:10
  • 12

  • 3 ماه پیش
02:04:10

مرور اجمالی سوره، بیان تفصیلی آیات 31 تا 41

مرور اجمالی سوره، بیان تفصیلی آیات 31 تا 41

01:38:01
  • 2

  • 3 ماه پیش
01:38:01

مرور اجمالی جلسه قبل، بیان تفصیلی آیات 14 تا 31، بیان فضای سخن سوره

مرور اجمالی جلسه قبل، بیان تفصیلی آیات 14 تا 31...

01:48:28
  • 12

  • 3 ماه پیش
01:48:28

بیانی در ضرورت انس با قرآن کریم، مرور اجمالی سوره، بیان تفصیلی آیات 1 تا 13

بیانی در ضرورت انس با قرآن کریم، مرور اجمالی سو...

01:48:43
  • 28

  • 3 ماه پیش
01:48:43
shenoto-ads
shenoto-ads