تدبر در سوره عنکبوت

هیئت قرآن و ولایت
28
میانگین پخش
111
تعداد پخش
0
دنبال کننده

تدبر در سوره عنکبوت

هیئت قرآن و ولایت
28
میانگین پخش
111
تعداد پخش
0
دنبال کننده

مرور اجمالی سوره، بیان تفصیلی آیات 42 تا آخر...

مرور اجمالی سوره، بیان تفصیلی آیات 42 تا آخر

02:04:10
  • 32

  • 1 سال پیش
02:04:10
مرور اجمالی سوره، بیان تفصیلی آیات 31 تا 41...

مرور اجمالی سوره، بیان تفصیلی آیات 31 تا 41

01:38:01
  • 10

  • 1 سال پیش
01:38:01
مرور اجمالی جلسه قبل، بیان تفصیلی آیات 14 تا 31، بیان فضای سخن سوره...

مرور اجمالی جلسه قبل، بیان تفصیلی آیات 14 تا 31...

01:48:28
  • 19

  • 1 سال پیش
01:48:28
بیانی در ضرورت انس با قرآن کریم، مرور اجمالی سوره، بیان تفصیلی آیات 1 تا 13...

بیانی در ضرورت انس با قرآن کریم، مرور اجمالی سو...

01:48:43
  • 50

  • 1 سال پیش
01:48:43
shenoto-ads
shenoto-ads