كارآفرینی و خود اشتغالی

sayahnia mehdi
  18
  میانگین پخش
  69
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  كارآفرینی و خود اشتغالی

  sayahnia mehdi
  18
  میانگین پخش
  69
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان
  كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها گفت و گو با كار...
  29:37
  • 16

  • 3 سال پیش
  29:37
  كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان
  كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها گفت و گو با كار...
  30:00
  • 11

  • 3 سال پیش
  30:00
  كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان
  كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها گفت و گو با كار...
  30:00
  • 13

  • 3 سال پیش
  30:00
  كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان
  كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها گفت و گو با كار...
  29:59
  • 29

  • 3 سال پیش
  29:59
  shenoto-ads
  shenoto-ads