سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی

ali dfn
  1.7K
  میانگین پخش
  1.7K
  تعداد پخش
  32
  دنبال کننده

  سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی

  ali dfn
  1.7K
  میانگین پخش
  1.7K
  تعداد پخش
  32
  دنبال کننده

  • 1.7K

  • 4 سال پیش
  صحبت های سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی...
  صحبت های سردار دلها ، شهید حاج قاسم سلیمانی
  00:55
  • 1.7K

  • 4 سال پیش
  00:55
  shenoto-ads
  shenoto-ads