پادکست سی روان

sh cast
25
میانگین پخش
25
تعداد پخش
4
دنبال کننده

پادکست سی روان

sh cast
25
میانگین پخش
25
تعداد پخش
4
دنبال کننده

امروز ما توی شرایطی قرار گرفتیم که خیلی شرایط خوبی برای هیچکدوممون نبود. این مدت هر روز با خبر های بد و منفی از خواب بیدار می شدیم و می دیدیم که از صبح همینطوری توی هر رسانه ای که می ریم موجی از خبر ه...
امروز ما توی شرایطی قرار گرفتیم که خیلی شرایط خوبی...
07:34
  • 25

  • 4 سال پیش
07:34
shenoto-ads
shenoto-ads