مدرسه زندگی سینا

مدرسه زندگی سینا
67
میانگین پخش
267
تعداد پخش
6
دنبال کننده

مدرسه زندگی سینا

مدرسه زندگی سینا
67
میانگین پخش
267
تعداد پخش
6
دنبال کننده

  • 108

  • 3 سال پیش
خودآگاهی چیست و چگونه بر زندگی ما تاثیر می گذارد. آگاهی و شناخت از خود چه ضرورتی دارد و در افزایش عزت نفس ما چه نقشی دارد....
خودآگاهی چیست و چگونه بر زندگی ما تاثیر می گذارد. ...
19:57
  • 108

  • 3 سال پیش
19:57
گاهی اوقات فکر می کنی م همه چیز را می دانیم ولی زندگی ما درست پیش نمی رود. همیشه خسته اییم و فکر می کنیم برای تغییر همه کار کرده ایم. در صورتی که فقط فکر کرده اییم. برای تغییر باید تلاش کرد.... در ای...
گاهی اوقات فکر می کنی م همه چیز را می دانیم ولی زن...
08:55
  • 59

  • 4 سال پیش
08:55
چگونه تغییر ایجاد کنیم؟ عوامل ایجاد تغییر چه می باشد؟ باور ها چه نقشی دارند؟ موانع ایجاد تغییر چیست؟ احساسات و باورهای ناکارآمد چه نقشی در عدم هدفگذاری و ایجاد تغییر خواهند داشت؟...
چگونه تغییر ایجاد کنیم؟ عوامل ایجاد تغییر چه می با...
16:28
  • 44

  • 4 سال پیش
16:28
توضیحاتی در باب چگونگی رفتار زوجین در دوره قرنطینه و خانه نشینی. چه بکنیم که تعارضات بین فردی کمتری داشته باشیم. چگونه از پرخاشگری و عصبانیت های مشکل آفرین در دوره خانه نشینی دور بمانیم....
توضیحاتی در باب چگونگی رفتار زوجین در دوره قرنطینه...
04:56
  • 56

  • 4 سال پیش
04:56
shenoto-ads
shenoto-ads