پادکست شاهنامه خوانی سیمرغ

کوروش جوادی
39
میانگین پخش
115
تعداد پخش
4
دنبال کننده

پادکست شاهنامه خوانی سیمرغ

کوروش جوادی
39
میانگین پخش
115
تعداد پخش
4
دنبال کننده

سیمرغ  پادکست تطبیقی شاهنامه‌خوانی  (ژول مول، مسکو، جلال خالقی مطلق، مهری بهفر)فرگرد یکم بخش سوم (گفتار اندر ستایش آفرینش)گوینده:فرانک خسروی محمد ولیان  تهیه‌کننده و سردبیر:کو...

سیمرغ 

پادکست تطبیقی شاهنامه‌خوانی&...

12:25
  • 33

  • 8 ماه پیش
12:25
  • 19

  • 8 ماه پیش
سیمرغ  پادکست تطبیقی شاهنامه‌خوانی  (ژول مول، مسکو، جلال خالقی مطلق، مهری بهفر)فرگرد یکم  بخش دوم (گفتار اندر ستایش خرد)گوینده:فرانک خسروی محمد ولیان تهیه‌کننده و سردبیر:کوروش...

سیمرغ 

پادکست تطبیقی شاهنامه‌خوانی&...

11:15
  • 19

  • 8 ماه پیش
11:15
 سیمرغ  پادکست تطبیقی شاهنامه‌خوانی  (ژول مول، مسکو، جلال خالقی مطلق، مهری بهفر)فرگرد یکم  بخش یکم گوینده:فرانک خسروی محمد ولیان  تهیه‌کننده و سردبیر:کوروش جوادی ناظ...

 سیمرغ 

پادکست تطبیقی شاهنامه‌...

09:29
  • 63

  • 9 ماه پیش
09:29
shenoto-ads
shenoto-ads