شتابکست

سجاد خیرآبادی
  3
  میانگین پخش
  9
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  شتابکست

  سجاد خیرآبادی
  3
  میانگین پخش
  9
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  با نهادینه کردن عادت تمرکز، تغییر را در ریز ترین مسائل زندگی احساس میکنیم...

  با نها...

  37:39
  • 5

  • 8 ماه پیش
  37:39
  بدون شک، یکی از مهم ترین لازمه های موفقیت، داشتن مهارت تمرکز است...

  بدون ش...

  34:27
  • 2

  • 8 ماه پیش
  34:27
  بیان کننده دانش ها و مهارت های کلیدی برای ادامه حیات رشد فردی و اجتماعی...

  بیان ک...

  04:59
  • 2

  • 8 ماه پیش
  04:59
  shenoto-ads
  shenoto-ads