سخنرانیهای مرحوم دکتر شریعتی

محسن فخاری
  1.5K
  میانگین پخش
  95.2K
  تعداد پخش
  220
  دنبال کننده
  در این سخنرانی شریعتی به تأثیر هجرت در تکوین تمدن بشری از آغاز تا کنون پرداخته است. دیماه 1348...
  در این سخنرانی شریعتی به تأثیر هجرت در تکوین تمدن ...
  59:50
  • 3.9K

  • 2 سال پیش
  59:50
  در این سخنرانی شریعتی به تأثیر هجرت در تکوین تمدن بشری از آغاز تا کنون پرداخته است. دیماه 1348...
  در این سخنرانی شریعتی به تأثیر هجرت در تکوین تمدن ...
  59:57
  • 1.8K

  • 2 سال پیش
  59:57
  در این سخنرانی شریعتی به تأثیر هجرت در تکوین تمدن بشری از آغاز تا کنون پرداخته است. دیماه 1348...
  در این سخنرانی شریعتی به تأثیر هجرت در تکوین تمدن ...
  01:09:03
  • 5.5K

  • 2 سال پیش
  01:09:03
  • 3.5K

  • 3 سال پیش
  تجدد با تمدن چه رابطه ای دارد؟ آیا چنانچه به همه ما فهمانده اند، تجدد مترادف تمدن است؟ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۸ حسینیه ارشاد...
  تجدد با تمدن چه رابطه ای دارد؟ آیا چنانچه به همه م...
  01:21:58
  • 3.5K

  • 3 سال پیش
  01:21:58
  بررسی ویژگی‌های فردی و شخصیتی پیامبر، به مناسبت میلاد پیامبر موضوع این نشستِ خصوصی است، ویژگی‌هایی همچون صلابت، محبوبیت در اوج قدرت، درهم شکستن ارزش‌های کهنه و خلق ارزش‌های تازه، قدرت در عین ضعف و… ...
  بررسی ویژگی‌های فردی و شخصیتی پیامبر، به مناسبت می...
  01:02:52
  • 1.2K

  • 3 سال پیش
  01:02:52
  بررسی ویژگی‌های فردی و شخصیتی پیامبر، به مناسبت میلاد پیامبر موضوع این نشستِ خصوصی است، ویژگی‌هایی همچون صلابت، محبوبیت در اوج قدرت، درهم شکستن ارزش‌های کهنه و خلق ارزش‌های تازه، قدرت در عین ضعف و… ...
  بررسی ویژگی‌های فردی و شخصیتی پیامبر، به مناسبت می...
  43:54
  • 1.4K

  • 3 سال پیش
  43:54
  موضوع این سخنرانی مقایسه‌ای است میان واقعیت امروزی تشیع که از نظر شریعتی در تناقض با موقعیت تشیع در تاریخ است؛ فاصله‌ای که از دین تا کفر است. شریعتی چهره‌ی امروزی شیعه را دستخوش انحطاط می‌داند حال آن‌...
  موضوع این سخنرانی مقایسه‌ای است میان واقعیت امروزی...
  45:15
  • 956

  • 3 سال پیش
  45:15
  موضوع این سخنرانی مقایسه‌ای است میان واقعیت امروزی تشیع که از نظر شریعتی در تناقض با موقعیت تشیع در تاریخ است؛ فاصله‌ای که از دین تا کفر است. شریعتی چهره‌ی امروزی شیعه را دستخوش انحطاط می‌داند حال آن‌...
  موضوع این سخنرانی مقایسه‌ای است میان واقعیت امروزی...
  43:32
  • 754

  • 3 سال پیش
  43:32
  جهان از دید غیر توحیدی یک جهان ملوک الطوائفی است، هر خدایی در یک جایی حکومت می کند. ولی در مذهب اسلام و پیامبران مذهب اسلام جهان با یک اراده و نقشه خلق و هدایت می شود این سخنرانی در اول شهریور 1349...
  جهان از دید غیر توحیدی یک جهان ملوک الطوائفی است، ...
  01:48:57
  • 2.3K

  • 3 سال پیش
  01:48:57
  «در شرایط کنونی چه نیازی است به علی؟» ۱۶ آبان ماه ۱۳۵۰...
  «در شرایط کنونی چه نیازی است به علی؟» ۱۶ آبان ...
  01:11:18
  • 3.9K

  • 3 سال پیش
  01:11:18
  انسان اندیشمند در برابر این جریان ثابت و علمی تاریخ باید بکوشد تا مسیر حرکت گذشته و آینده آن و قوانین علمی حاکم بر این حرکت را بشناسد. مرداد 1349...
  انسان اندیشمند در برابر این جریان ثابت و علمی تاری...
  01:10:35
  • 1.4K

  • 3 سال پیش
  01:10:35
  «دشمن آشکار حقیقت»، «بی‌شعور حقیقت‌نشناس» و «حق‌شناس خیانت‌کار»، همان سه دشمن آشکار همیشگی حق پرستی. در این سخنرانی شریعتی برای شناختن علی از شناخت دشمنانش آغاز می‌کند....
  «دشمن آشکار حقیقت»، «بی‌شعور حقیقت‌نشناس» و «حق‌شن...
  01:00:11
  • 1.5K

  • 3 سال پیش
  01:00:11
  «دشمن آشکار حقیقت»، «بی‌شعور حقیقت‌نشناس» و «حق‌شناس خیانت‌کار»، همان سه دشمن آشکار همیشگی حق پرستی. در این سخنرانی شریعتی برای شناختن علی از شناخت دشمنانش آغاز می‌کند....
  «دشمن آشکار حقیقت»، «بی‌شعور حقیقت‌نشناس» و «حق‌شن...
  01:11:25
  • 1.0K

  • 3 سال پیش
  01:11:25
  «دشمن آشکار حقیقت»، «بی‌شعور حقیقت‌نشناس» و «حق‌شناس خیانت‌کار»، همان سه دشمن آشکار همیشگی حق پرستی. در این سخنرانی شریعتی برای شناختن علی از شناخت دشمنانش آغاز می‌کند....
  «دشمن آشکار حقیقت»، «بی‌شعور حقیقت‌نشناس» و «حق‌شن...
  01:12:28
  • 1.1K

  • 3 سال پیش
  01:12:28
  • 1.3K

  • 3 سال پیش
  اکنون شهیدان مرده اند و ما مرده ها زنده هستیم. آنان که گستاخی آن را داشتند که وقتی نمی توانستند زنده بمانند، مرگ را انتخاب کنند رفتند، و ما بیشرمان ماندیم صدها سال است که مانده ایم. و میزاث همه این...
  اکنون شهیدان مرده اند و ما مرده ها زنده هستیم. آن...
  47:56
  • 1.3K

  • 3 سال پیش
  47:56
  عظمت حسین از یک سو و سخت شناسی ما از سوی دیگر موجب شده آنچه را از حسین بزرگتر است در زیر درخشش عظمت حسین نبینیم، چیزی که حسین به خاطر آن قربانی شده است......
  عظمت حسین از یک سو و سخت شناسی ما از سوی دیگر موجب...
  59:03
  • 1.3K

  • 3 سال پیش
  59:03
  عظمت حسین از یک سو و سخت شناسی ما از سوی دیگر موجب شده آنچه را از حسین بزرگتر است در زیر درخشش عظمت حسین نبینیم، چیزی که حسین به خاطر آن قربانی شده است......
  عظمت حسین از یک سو و سخت شناسی ما از سوی دیگر موجب...
  53:29
  • 933

  • 3 سال پیش
  53:29
  عظمت حسین از یک سو و سخت شناسی ما از سوی دیگر موجب شده آنچه را از حسین بزرگتر است در زیر درخشش عظمت حسین نبینیم، چیزی که حسین به خاطر آن قربانی شده است......
  عظمت حسین از یک سو و سخت شناسی ما از سوی دیگر موجب...
  42:37
  • 869

  • 3 سال پیش
  42:37
  12 آذر ۱۳۴۸ حسینیه‌ی ارشاد از این سخنرانی با عنوان پیروزی پس از شکست نیز نام برده شده است...
  12 آذر ۱۳۴۸ حسینیه‌ی ارشاد از این سخنرانی با عنوا...
  59:04
  • 1.1K

  • 3 سال پیش
  59:04
  12 آذر ۱۳۴۸ حسینیه‌ی ارشاد از این سخنرانی با عنوان پیروزی پس از شکست نیز نام برده شده است...
  12 آذر ۱۳۴۸ حسینیه‌ی ارشاد از این سخنرانی با عنوا...
  59:47
  • 775

  • 3 سال پیش
  59:47
  12 آذر ۱۳۴۸ حسینیه‌ی ارشاد از این سخنرانی با عنوان پیروزی پس از شکست نیز نام برده شده است...
  12 آذر ۱۳۴۸ حسینیه‌ی ارشاد از این سخنرانی با عنوا...
  01:00:01
  • 764

  • 3 سال پیش
  01:00:01
  12 آذر ۱۳۴۸ حسینیه‌ی ارشاد از این سخنرانی با عنوان پیروزی پس از شکست نیز نام برده شده است...
  12 آذر ۱۳۴۸ حسینیه‌ی ارشاد از این سخنرانی با عنوا...
  01:16:25
  • 872

  • 3 سال پیش
  01:16:25
  «دیدم چه رابطه خویشاوندی نزدیکی است میان من و میان بردگانی که در این دخمه مدفون شده اند، و خواستم برای او بگویم بعد از او بر ما چه رفته است...»...
  «دیدم چه رابطه خویشاوندی نزدیکی است میان من و میان...
  01:02:51
  • 3.4K

  • 3 سال پیش
  01:02:51
  عاشورای ۱۳۵۵ منزل مرحوم محمد همایون، بنیان‌گذار حسینیه‌ی ارشاد...
  عاشورای ۱۳۵۵ منزل مرحوم محمد همایون، بنیان‌گذار ح...
  58:39
  • 1.1K

  • 3 سال پیش
  58:39
  عاشورای ۱۳۵۵ منزل مرحوم محمد همایون، بنیان‌گذار حسینیه‌ی ارشاد...
  عاشورای ۱۳۵۵ منزل مرحوم محمد همایون، بنیان‌گذار ح...
  56:25
  • 785

  • 3 سال پیش
  56:25
  هرکس با هر منطقی اگر با چشم منطق علمی اگر به مذاهب بنگرد به این نتیجه می رسد که هیچ مذهبی در تاریخ بشر به اندازه اسلام میان واقعیت موجودش و حقیقت نخستینش فاصله پیدا نکرده . در مذاهب دیگر می شود اصطلاح...
  هرکس با هر منطقی اگر با چشم منطق علمی اگر به مذاهب...
  58:42
  • 1.1K

  • 3 سال پیش
  58:42
  هرکس با هر منطقی اگر با چشم منطق علمی اگر به مذاهب بنگرد به این نتیجه می رسد که هیچ مذهبی در تاریخ بشر به اندازه اسلام میان واقعیت موجودش و حقیقت نخستینش فاصله پیدا نکرده . در مذاهب دیگر می شود اصطلاح...
  هرکس با هر منطقی اگر با چشم منطق علمی اگر به مذاهب...
  59:47
  • 832

  • 3 سال پیش
  59:47
  هرکس با هر منطقی اگر با چشم منطق علمی اگر به مذاهب بنگرد به این نتیجه می رسد که هیچ مذهبی در تاریخ بشر به اندازه اسلام میان واقعیت موجودش و حقیقت نخستینش فاصله پیدا نکرده . در مذاهب دیگر می شود اصطلاح...
  هرکس با هر منطقی اگر با چشم منطق علمی اگر به مذاهب...
  01:01:07
  • 764

  • 3 سال پیش
  01:01:07
  • 1.9K

  • 3 سال پیش
  «بعضی از ادیان و مکاتب دچار بیماری عوام زدگی می شوند...»...
  «بعضی از ادیان و مکاتب دچار بیماری عوام زدگی می شو...
  58:36
  • 1.9K

  • 3 سال پیش
  58:36
  بسیاری از حقایق دگرگونه شده است؛ گروهی به آن معتقدند و گروهی آن حقیقت دگرگونه را منکرند و هردو در اشتباهند....
  بسیاری از حقایق دگرگونه شده است؛ گروهی به آن معتقد...
  57:12
  • 956

  • 3 سال پیش
  57:12
  بسیاری از حقایق دگرگونه شده است؛ گروهی به آن معتقدند و گروهی آن حقیقت دگرگونه را منکرند و هردو در اشتباهند....
  بسیاری از حقایق دگرگونه شده است؛ گروهی به آن معتقد...
  01:09:27
  • 1.0K

  • 3 سال پیش
  01:09:27
  «این علی چه شعله ای است حتی در این منجلاب عفن که نسلهای پوچ،آلوده و تباه می سازد، اگر جرقه ای از او بر وجدان جوانی بیافتد با چنین سرعت شگفتی او را برمی افروزد و با تمام وجود تبدیل به یک عشقش می کند» ...
  «این علی چه شعله ای است حتی در این منجلاب عفن که ...
  01:29:24
  • 1.1K

  • 3 سال پیش
  01:29:24
  «این علی چه شعله ای است حتی در این منجلاب عفن که نسلهای پوچ،آلوده و تباه می سازد، اگر جرقه ای از او بر وجدان جوانی بیافتد با چنین سرعت شگفتی او را برمی افروزد و با تمام وجود تبدیل به یک عشقش می کند» ...
  «این علی چه شعله ای است حتی در این منجلاب عفن که ...
  01:09:18
  • 804

  • 3 سال پیش
  01:09:18
  «به من پیام داده اند که چرا مثل دانشمندان، آرام و علمی صحبت نمی کنی... اما اینجا اختلاف نظر دو محقق مطرح نیست... مساله، فروریختن همه چیز است. مساله وسیله کردن همه اندوخته ای است که ما داریم. ائمه ...
  «به من پیام داده اند که چرا مثل دانشمندان، آرام و ...
  59:55
  • 1.0K

  • 4 سال پیش
  59:55
  «به من پیام داده اند که چرا مثل دانشمندان، آرام و علمی صحبت نمی کنی... اما اینجا اختلاف نظر دو محقق مطرح نیست... مساله، فروریختن همه چیز است. مساله وسیله کردن همه اندوخته ای است که ما داریم. ائمه ...
  «به من پیام داده اند که چرا مثل دانشمندان، آرام و ...
  01:10:41
  • 781

  • 4 سال پیش
  01:10:41
  «به من پیام داده اند که چرا مثل دانشمندان، آرام و علمی صحبت نمی کنی... اما اینجا اختلاف نظر دو محقق مطرح نیست... مساله، فروریختن همه چیز است. مساله وسیله کردن همه اندوخته ای است که ما داریم. ائمه ...
  «به من پیام داده اند که چرا مثل دانشمندان، آرام و ...
  01:00:20
  • 653

  • 4 سال پیش
  01:00:20
  «به من پیام داده اند که چرا مثل دانشمندان، آرام و علمی صحبت نمی کنی... اما اینجا اختلاف نظر دو محقق مطرح نیست... مساله، فروریختن همه چیز است. مساله وسیله کردن همه اندوخته ای است که ما داریم. ائمه ...
  «به من پیام داده اند که چرا مثل دانشمندان، آرام و ...
  01:11:41
  • 781

  • 4 سال پیش
  01:11:41
  اين سخنرانى در ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه ۱۳۴۷ برابر با ۱۶ و ۱۷ ذى‌الحجه ۱۳۸۸ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است....
  اين سخنرانى در ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه ۱۳۴۷ برابر با ۱۶ ...
  01:26:49
  • 1.1K

  • 4 سال پیش
  01:26:49
  اين سخنرانى در ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه ۱۳۴۷ برابر با ۱۶ و ۱۷ ذى‌الحجه ۱۳۸۸ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است....
  اين سخنرانى در ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه ۱۳۴۷ برابر با ۱۶ ...
  01:32:44
  • 973

  • 4 سال پیش
  01:32:44
  «بسیارند کسانی که میدانند در اسلام حقوق زن چیست اما در عمل تابع سنتهای غیراسلامی کهنه هستند و گستاخی این را که بر اساس ارزشهای اسلامی زندگی خودشان را تغییر بدهند ندارند» اين سخنرانى در ۴ تير ماه ۱۳...
  «بسیارند کسانی که میدانند در اسلام حقوق زن چیست ام...
  01:30:34
  • 1.4K

  • 4 سال پیش
  01:30:34
  • 2.1K

  • 4 سال پیش
  «چه رنجی بالاتر از اینکه ملتی عاشق علی باشد، اما عاقبت یزید داشته باشد» اين سخنرانى در نهم آبان ماه ۱۳۵۱ برابر با ۱۸ رمضان در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است....
  «چه رنجی بالاتر از اینکه ملتی عاشق علی باشد، اما ع...
  01:22:31
  • 2.1K

  • 4 سال پیش
  01:22:31
  «شهید تنها موجود زنده است که میلاد دارد، اما مرگ ندارد» اين سخنرانى در ۲۱ شهريور ماه ۱۳۵۱ برابر با ۳ شعبان ۱۳۹۲ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است....
  «شهید تنها موجود زنده است که میلاد دارد، اما مرگ ن...
  57:11
  • 980

  • 4 سال پیش
  57:11
  «شهید تنها موجود زنده است که میلاد دارد، اما مرگ ندارد» اين سخنرانى در ۲۱ شهريور ماه ۱۳۵۱ برابر با ۳ شعبان ۱۳۹۲ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است....
  «شهید تنها موجود زنده است که میلاد دارد، اما مرگ ن...
  58:27
  • 839

  • 4 سال پیش
  58:27
  «شهید تنها موجود زنده است که میلاد دارد، اما مرگ ندارد» اين سخنرانى در ۲۱ شهريور ماه ۱۳۵۱ برابر با ۳ شعبان ۱۳۹۲ در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است....
  «شهید تنها موجود زنده است که میلاد دارد، اما مرگ ن...
  54:15
  • 818

  • 4 سال پیش
  54:15
  «برای گروهی از طرفداران دین و مذهب، گویا هیچ حادثه بزرگی و هیچ خطر خطیری رخ نداده تا در برابرش انجام کاری حتمی و فوری وسنگین لازم باشد.» اين سخنرانى در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۲۳ رمضان ۱۳۹۱...
  «برای گروهی از طرفداران دین و مذهب، گویا هیچ حادثه...
  52:13
  • 1.6K

  • 4 سال پیش
  52:13
  «برای گروهی از طرفداران دین و مذهب، گویا هیچ حادثه بزرگی و هیچ خطر خطیری رخ نداده تا در برابرش انجام کاری حتمی و فوری وسنگین لازم باشد.» اين سخنرانى در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۵۰ برابر با ۲۳ رمضان ۱۳۹۱...
  «برای گروهی از طرفداران دین و مذهب، گویا هیچ حادثه...
  51:40
  • 1.4K

  • 4 سال پیش
  51:40
  سخنرانی «از کجا آغاز کنیم» دکتر علی شریعتی «به نام خدا آغاز می کنم، به نام خدای ابوذر که می گفت «یا رب المستضعفین»...
  سخنرانی «از کجا آغاز کنیم» دکتر علی شریعتی «به ...
  01:01:50
  • 2.2K

  • 4 سال پیش
  01:01:50
  سخنرانی «از کجا آغاز کنیم» دکتر علی شریعتی «به نام خدا آغاز می کنم، به نام خدای ابوذر که می گفت «یا رب المستضعفین»...
  سخنرانی «از کجا آغاز کنیم» دکتر علی شریعتی «به ...
  01:08:28
  • 1.4K

  • 4 سال پیش
  01:08:28
  سخنرانی «از کجا آغاز کنیم» دکتر علی شریعتی «به نام خدا آغاز می کنم، به نام خدای ابوذر که می گفت «یا رب المستضعفین»...
  سخنرانی «از کجا آغاز کنیم» دکتر علی شریعتی «به ...
  01:01:31
  • 1.3K

  • 4 سال پیش
  01:01:31
  اين سخنرانى در تاریخ ۳۰ و ۳۱ امرداد ماه ۱۳۴۹ برابر با ۱۸و ۱۹جمادى الثانى ۱۳۹۰در حسينيه ارشاد ايراد گرديده است....
  اين سخنرانى در تاریخ ۳۰ و ۳۱ امرداد ماه ۱۳۴۹ برابر...
  01:00:25
  • 1.2K

  • 4 سال پیش
  01:00:25
  shenoto-ads
  shenoto-ads