شرح مثنوی

دکتر محسن پورمختار
  158
  میانگین پخش
  13.7K
  تعداد پخش
  65
  دنبال کننده

  شرح مثنوی

  دکتر محسن پورمختار
  158
  میانگین پخش
  13.7K
  تعداد پخش
  65
  دنبال کننده

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2492 تا 2518- نگاهی به رابطه شمس و مولانا...

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  52:42
  • 38

  • 6 روز پیش
  52:42
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2478 تا 2491- رویکرد ما به شرح مثنوی...

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  39:00
  • 38

  • 2 هفته پیش
  39:00
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2456 تا 2477- شطح مولانا (3)- جهان رنگ و عالم بی رنگی...

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  50:30
  • 53

  • 3 هفته پیش
  50:30
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2427 تا 2455- نگاه شخصی مولانا به زن...

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  46:24
  • 70

  • 1 ماه پیش
  46:24
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2380 تا 2426- ارج تصوف راستین- اهمیت نقش مخاطب...

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  44:19
  • 46

  • 1 ماه پیش
  44:19
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2351 تا 2379- ردّ تهمت ها از صوفیان راستین...

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  42:31
  • 54

  • 1 ماه پیش
  42:31
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2307 تا 2350...

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  48:47
  • 42

  • 1 ماه پیش
  48:47
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2273 تا 2306اوصاف مدعیانفقر/غنیمثنوی به مثابه تیغ دو دم...

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  57:40
  • 81

  • 3 ماه پیش
  57:40
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2253 تا 2272آغاز قصه خلیفه و اعرابیمدعیاننقل-نقد/ بربسته-بررُستهشناخت احمق...

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  52:41
  • 42

  • 3 ماه پیش
  52:41
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2223 تا 2252انفاق خوب/انفاق بدپیر در نظر مولاناپایان داستان پیر جنگی....

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  01:07:20
  • 51

  • 3 ماه پیش
  01:07:20
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2195 تا 2222مولانا و موسیقینماد در مثنویمرگ پیش از مرگتوبه از منظر مولانا...

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  48:48
  • 74

  • 4 ماه پیش
  48:48
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2151 تا 2195رویکرد ما در شرح مثنویعقل، تابع عواطفانتقاد به مولانا در عین تعظیم او...

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  48:19
  • 78

  • 4 ماه پیش
  48:19
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2132 تا 2150پای استدلالیانشهود خلاق...

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  43:35
  • 73

  • 4 ماه پیش
  43:35
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2100 تا 2131...

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  37:44
  • 76

  • 4 ماه پیش
  37:44
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2055 تا 2099- غفلت = ستون عالم ....

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  33:54
  • 71

  • 4 ماه پیش
  33:54
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2020 تا 2054- ولایت جان- سیر یک استدلال اقناعی درباره معاد....

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  44:26
  • 91

  • 5 ماه پیش
  44:26
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 2002 تا 2019- شر در عالم- رویکردهای گوناگون به تاویل- مفهوم عدم در نظر مولانا ....

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  48:47
  • 66

  • 5 ماه پیش
  48:47
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 1986 تا 2001- تاویل ....

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  42:56
  • 73

  • 5 ماه پیش
  42:56
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 1975 تا 1985- دوگانه جسم و جان- زن در نگاه مولانا و صوفیان....

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  56:36
  • 67

  • 6 ماه پیش
  56:36
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.شرح ابیات 1959 تا 1974- اغتنام فرصت های نیک- از دقت های مستشرقان- امانت الهی....

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  52:01
  • 69

  • 6 ماه پیش
  52:01
  شرح ابیات 1921 تا 1958با تدریس دکتر محسن پورمختار....

  شرح ابیات 1921 تا 1958

  <...

  46:51
  • 54

  • 6 ماه پیش
  46:51
  با تدریس دکتر محسن پورمختار.- مقدمه داستان پیر چنگی- تداعی معانی مهم ترین ویژگی سبکی مثنوی- عشق و نیاز ....

  با تدریس دکتر محسن پورمختار.

  55:02
  • 82

  • 6 ماه پیش
  55:02
  شرح ابیات 1823 تا 1920با تدریس دکتر محسن پورمختار.- ملامتیان- فریبندگی مدح- اهمیت نیاز- پایان داستان طوطی و بازرگان....

  شرح ابیات 1823 تا 1920

  <...

  53:11
  • 56

  • 7 ماه پیش
  53:11
  شرح ابیات 1822 تا 1852با تدریس دکتر محسن پورمختار.- کار و بیکاری در نگاه صوفیان- جلوه فروشی ممنوع!- آزادی از خلق- بهاءِ ولد...

  شرح ابیات 1822 تا 1852

  <...

  57:55
  • 75

  • 8 ماه پیش
  57:55
  شرح ابیات 1797 تا 1821با تدریس دکتر محسن پورمختار...

  شرح ابیات 1797 تا 1821

  <...

  55:28
  • 51

  • 8 ماه پیش
  55:28
  شرح ابیات 1780 تا 1796با تدریس دکتر محسن پورمختار...

  شرح ابیات 1780 تا 1796


  با تدری...

  52:01
  • 75

  • 8 ماه پیش
  52:01
  شرح ابیات 1760 تا 1780با تدریس دکتر محسن پورمختار...

  شرح ابیات 1760 تا 1780

  46:56
  • 44

  • 8 ماه پیش
  46:56
  شرح ابیات 1742 تا 1759با تدریس دکتر محسن پورمختار...

  شرح ابیات 1742 تا 1759

  54:21
  • 79

  • 9 ماه پیش
  54:21
  شرح ابیات 1720 تا 1741با تدریس دکتر محسن پورمختار...

  شرح ابیات 1720 تا 1741

  <...

  49:12
  • 56

  • 9 ماه پیش
  49:12
  شرح ابیات 1680 تا 1720با تدریس دکتر محسن پورمختار...

  شرح ابیات 1680 تا 1720

  <...

  54:12
  • 87

  • 9 ماه پیش
  54:12
  شرح ابیات 1647 تا 1679با تدریس دکتر محسن پورمختار...

  شرح ابیات 1647 تا 1679

  <...

  53:11
  • 57

  • 10 ماه پیش
  53:11
  شرح ابیات 1623 تا 1646با تدریس دکتر محسن پورمختار...

  شرح ابیات 1623 تا 1646

  <...

  01:01:46
  • 61

  • 10 ماه پیش
  01:01:46
  شرح ابیات 1611 تا 1622با تدریس دکتر محسن پورمختار....

  شرح ابیات 1611 تا 1622

  <...

  55:05
  • 54

  • 10 ماه پیش
  55:05
  شرح ابیات 1583 تا 1620با تدریس دکتر محسن پورمختار...

  شرح ابیات 1583 تا 1620

  <...

  51:12
  • 58

  • 11 ماه پیش
  51:12
  شرح ابیات 1555 تا 1582با تدریس دکتر محسن پورمختار ...

  شرح ابیات 1555 تا 1582

  47:51
  • 75

  • 11 ماه پیش
  47:51
  مقدمه داستان طوطی و بازرگان.با تدریس دکتر محسن پورمختار ...

  مقدمه داستان طوطی و بازرگان.

  55:40
  • 59

  • 11 ماه پیش
  55:40
  شرح ابیات 1488 تا 1554با تدریس دکتر محسن پورمختار ...

  شرح ابیات 1488 تا 1554

  58:52
  • 173

  • 1 سال پیش
  58:52
  شرح ابیات 1454 تا 1487با تدریس دکتر محسن پورمختار ...

  شرح ابیات 1454 تا 1487

  با تدریس دکتر محسن...

  39:17
  • 97

  • 1 سال پیش
  39:17
  شرح ابیات 1398 تا 1453با تدریس دکتر محسن پورمختار...

  شرح ابیات...

  39:33
  • 83

  • 1 سال پیش
  39:33
  شرح ابیات 1364 تا 1397...

  شرح ابیات 1364 تا 1397

  50:12
  • 115

  • 1 سال پیش
  50:12
  شرح ابیات 1305 تا 1364...

  شرح ابیات 1305 تا 1364

  45:51
  • 81

  • 1 سال پیش
  45:51
  شرح ابیات 1256 تا 1304با تدریس دکتر محسن پورمختار...

  شرح ابیات 1256 تا 1304

  با تدریس دکتر محسن...

  52:25
  • 121

  • 1 سال پیش
  52:25
  شرح ابیات 1209 تا 1255...

  شرح ابیات 1209 تا 1255

  01:00:30
  • 111

  • 1 سال پیش
  01:00:30
  شرح ابیات 1157 تا 1208 از دفتر اول مثنوی...

  شرح ابیات 1157 تا 1208 از دفتر اول مثنوی

  01:01:05
  • 134

  • 1 سال پیش
  01:01:05
  شرح ابیات 1114 تا 1156...

  شرح ابیات 1114 تا 1156

  50:31
  • 116

  • 1 سال پیش
  50:31
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار...
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  47:16
  • 191

  • 2 سال پیش
  47:16
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار...
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  50:37
  • 137

  • 2 سال پیش
  50:37
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار...
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  54:19
  • 165

  • 2 سال پیش
  54:19
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار...
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  59:54
  • 128

  • 2 سال پیش
  59:54
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار...
  شرح دفتر نخست مثنوی با تدریس دکتر محسن پورمختار
  48:47
  • 135

  • 2 سال پیش
  48:47
  shenoto-ads
  shenoto-ads