شهرام اسلامی

شهرام اسلامی
  550
  میانگین پخش
  42.3K
  تعداد پخش
  373
  دنبال کننده

  شهرام اسلامی

  شهرام اسلامی
  550
  میانگین پخش
  42.3K
  تعداد پخش
  373
  دنبال کننده

  بخشی هایی از همایش تربیت جنسی کودک و نوجوان 1و2 | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخشی هایی از همایش تربیت جنسی کودک و نوجوان 1و2 | ...
  04:06
  • 2.2K

  • 7 سال پیش
  04:06
  • 1.6K

  • 7 سال پیش
  بخش‌هایی از سمینار تربیت فرزند 2 | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخش‌هایی از سمینار تربیت فرزند 2 | شهرام اسلامی | ...
  04:39
  • 1.6K

  • 7 سال پیش
  04:39
  • 1.4K

  • 7 سال پیش
  بخش‌هایی از سمینار ارتباط با نوزاد | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخش‌هایی از سمینار ارتباط با نوزاد | شهرام اسلامی ...
  04:17
  • 1.4K

  • 7 سال پیش
  04:17
  • 1.3K

  • 7 سال پیش
  بخش هایی از پرورش نوجوان| شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخش هایی از پرورش نوجوان| شهرام اسلامی | shahrames...
  03:36
  • 1.3K

  • 7 سال پیش
  03:36
  • 966

  • 7 سال پیش
  شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  شهرام اسلامی | shahrameslami1@
  02:43
  • 966

  • 7 سال پیش
  02:43
  بخش هایی از همایش فاصله ها | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخش هایی از همایش فاصله ها | شهرام اسلامی | shahr...
  02:08
  • 2.2K

  • 7 سال پیش
  02:08
  بخش هایی از تربیت 1 (آنچه والدین باید بدانند) | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخش هایی از تربیت 1 (آنچه والدین باید بدانند) | شه...
  03:41
  • 809

  • 7 سال پیش
  03:41
  • 911

  • 7 سال پیش
  بخش هایی از تربیت 1 (آنچه والدین باید بدانند) | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخش هایی از تربیت 1 (آنچه والدین باید بدانند) | شه...
  03:46
  • 911

  • 7 سال پیش
  03:46
  • 634

  • 7 سال پیش
  بخش هایی از آمادگی کودک برای مدرسه رفتن | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخش هایی از آمادگی کودک برای مدرسه رفتن | شهرام اس...
  03:46
  • 634

  • 7 سال پیش
  03:46
  • 735

  • 7 سال پیش
  بخش هایی از پرورش کودک | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخش هایی از پرورش کودک | شهرام اسلامی | shahramesl...
  03:29
  • 735

  • 7 سال پیش
  03:29
  • 1.2K

  • 7 سال پیش
  بخش هایی از نشاط در زندگی | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخش هایی از نشاط در زندگی | شهرام اسلامی | shahram...
  03:10
  • 1.2K

  • 7 سال پیش
  03:10
  بخشی از همایش تربیت جنسی کودک و نوجوان 1و2 | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخشی از همایش تربیت جنسی کودک و نوجوان 1و2 | شهرام...
  02:51
  • 703

  • 7 سال پیش
  02:51
  نبرد ثانیه ها 2 | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  نبرد ثانیه ها 2 | شهرام اسلامی | shahrameslami1@
  03:31
  • 340

  • 7 سال پیش
  03:31
  • 326

  • 7 سال پیش
  نبرد ثانیه ها 2 | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  نبرد ثانیه ها 2 | شهرام اسلامی | shahrameslami1@
  03:43
  • 326

  • 7 سال پیش
  03:43
  • 326

  • 7 سال پیش
  نبرد ثانیه ها | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  نبرد ثانیه ها | شهرام اسلامی | shahrameslami1@
  01:08
  • 326

  • 7 سال پیش
  01:08
  نبرد ثانیه ها 1 | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  نبرد ثانیه ها 1 | شهرام اسلامی | shahrameslami1@
  02:28
  • 328

  • 7 سال پیش
  02:28
  بخشی از کارگاه راه‌کارهای افزایش اعتماد به نفس | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخشی از کارگاه راه‌کارهای افزایش اعتماد به نفس | ش...
  03:54
  • 757

  • 7 سال پیش
  03:54
  پدر باش! برای دخترت | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  پدر باش! برای دخترت | شهرام اسلامی | shahrameslami...
  03:06
  • 582

  • 7 سال پیش
  03:06
  پدر باش! برای دخترت | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  پدر باش! برای دخترت | شهرام اسلامی | shahrameslami...
  04:00
  • 499

  • 7 سال پیش
  04:00
  پدر باش! برای دخترت | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  پدر باش! برای دخترت | شهرام اسلامی | shahrameslami...
  02:58
  • 416

  • 7 سال پیش
  02:58
  پدر باش! برای دخترت | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  پدر باش! برای دخترت | شهرام اسلامی | shahrameslami...
  03:23
  • 292

  • 7 سال پیش
  03:23
  • 396

  • 7 سال پیش
  روند رشد کودک2 | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  روند رشد کودک2 | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami...
  02:12
  • 396

  • 7 سال پیش
  02:12
  • 370

  • 7 سال پیش
  روند رشد کودک1 | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  روند رشد کودک1 | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami...
  02:05
  • 370

  • 7 سال پیش
  02:05
  • 364

  • 7 سال پیش
  همایش حس خوب یادگیری | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  همایش حس خوب یادگیری | دکتر شهرام اسلامی | shahram...
  02:38
  • 364

  • 7 سال پیش
  02:38
  همایش حس خوب یادگیری | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  همایش حس خوب یادگیری | دکتر شهرام اسلامی | shahram...
  03:08
  • 417

  • 7 سال پیش
  03:08
  یادگیری به سبک ایرانی2 | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  یادگیری به سبک ایرانی2 | دکتر شهرام اسلامی | shahr...
  03:51
  • 309

  • 7 سال پیش
  03:51
  یادگیری به سبک ایرانی1 | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  یادگیری به سبک ایرانی1 | دکتر شهرام اسلامی | shahr...
  01:00
  • 282

  • 7 سال پیش
  01:00
  بخشی از همایش یادگیری به سبک ایرانی 1 | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخشی از همایش یادگیری به سبک ایرانی 1 | دکتر شهرام...
  02:26
  • 499

  • 7 سال پیش
  02:26
  بخشی از آموزش مسایل جنسی کودک و نوجوان | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخشی از آموزش مسایل جنسی کودک و نوجوان | دکتر شهرا...
  01:40
  • 386

  • 7 سال پیش
  01:40
  بخشی آموزش مسایل جنسی کودک و نوجوان | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخشی آموزش مسایل جنسی کودک و نوجوان | دکتر شهرام ا...
  01:20
  • 422

  • 7 سال پیش
  01:20
  بخشی از کارگاه جملات ویرانگر در زندگی زناشویی | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخشی از کارگاه جملات ویرانگر در زندگی زناشویی | دک...
  04:19
  • 513

  • 7 سال پیش
  04:19
  • 611

  • 7 سال پیش
  بخشی از کارگاه جملات ویرانگر در زندگی زناشویی | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@ ...
  بخشی از کارگاه جملات ویرانگر در زندگی زناشویی | دک...
  02:56
  • 611

  • 7 سال پیش
  02:56
  بخشی از همایش شخصیت شناسی | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@ ...
  بخشی از همایش شخصیت شناسی | دکتر شهرام اسلامی | sh...
  04:05
  • 626

  • 7 سال پیش
  04:05
  پاسخ به 2 سوال اساسی زندگی و از بین بردن روزمرگی | کارگاه فرار از روزمرگی | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  پاسخ به 2 سوال اساسی زندگی و از بین بردن روزمرگی |...
  03:11
  • 353

  • 7 سال پیش
  03:11
  • 308

  • 7 سال پیش
  شناخت مدالیتی | مدالیتی 2 | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  شناخت مدالیتی | مدالیتی 2 | دکتر شهرام اسلامی | sh...
  02:33
  • 308

  • 7 سال پیش
  02:33
  شناخت مدالیتی | مدالیتی 1 | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  شناخت مدالیتی | مدالیتی 1 | دکتر شهرام اسلامی | sh...
  02:44
  • 390

  • 7 سال پیش
  02:44
  تعریف مدالیتی | مدالیتی 1 | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  تعریف مدالیتی | مدالیتی 1 | دکتر شهرام اسلامی | sh...
  03:18
  • 687

  • 7 سال پیش
  03:18
  تعریف روزمرگی | کارگاه فرار از روزمرگی | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@ ...
  تعریف روزمرگی | کارگاه فرار از روزمرگی | دکتر شهر...
  01:22
  • 340

  • 7 سال پیش
  01:22
  از حق انتخابت توو منوی زندگی استفاده کن! | کارگاه فرار از روزمرگی | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  از حق انتخابت توو منوی زندگی استفاده کن! | کارگاه...
  03:24
  • 353

  • 7 سال پیش
  03:24
  نبرد ثانیه‌های 3 ( نقش کلمات در تسویه با زندگی ) | شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  نبرد ثانیه‌های 3 ( نقش کلمات در تسویه با زندگی ) |...
  02:58
  • 494

  • 7 سال پیش
  02:58
  نبرد ثانیه‌های 3 (تسویه با زندگی بر اساس مدالیتی) | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  نبرد ثانیه‌های 3 (تسویه با زندگی بر اساس مدالیتی) ...
  02:01
  • 243

  • 7 سال پیش
  02:01
  نبرد ثانیه‌های 3 (تسویه با زندگی) | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  نبرد ثانیه‌های 3 (تسویه با زندگی) | دکتر شهرام اسل...
  03:18
  • 208

  • 7 سال پیش
  03:18
  جنجالی‌ترین همایش دکتر اسلامی | همایش تسویه با گذشته | shahrameslami1@...
  جنجالی‌ترین همایش دکتر اسلامی | همایش تسویه با گذش...
  02:46
  • 406

  • 7 سال پیش
  02:46
  جنجالی‌ترین همایش دکتر اسلامی | همایش تسویه با گذشته | shahrameslami1@...
  جنجالی‌ترین همایش دکتر اسلامی | همایش تسویه با گذش...
  02:48
  • 347

  • 7 سال پیش
  02:48
  جنجالی‌ترین همایش دکتر اسلامی | همایش تسویه با گذشته | shahrameslami1@...
  جنجالی‌ترین همایش دکتر اسلامی | همایش تسویه با گذش...
  02:10
  • 324

  • 7 سال پیش
  02:10
  • 239

  • 7 سال پیش
  جنجالی ترین همایش دکتر اسلامی | تسویه با گذشته | shahrameslami1@...
  جنجالی ترین همایش دکتر اسلامی | تسویه با گذشته | s...
  02:11
  • 239

  • 7 سال پیش
  02:11
  بخشی از همایش هوش اقتصادی کودک | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@ ...
  بخشی از همایش هوش اقتصادی کودک | دکتر شهرام اسلامی...
  03:53
  • 330

  • 7 سال پیش
  03:53
  بخشی از همایش شخصیت شناسی | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@ | چرا خانم‌ها می توانند همزمان چند کار را با هم انجام بدهند ولی آقایان نمی توانند....
  بخشی از همایش شخصیت شناسی | دکتر شهرام اسلامی | sh...
  02:53
  • 397

  • 7 سال پیش
  02:53
  بخشی از همایش شخصیت شناسی | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخشی از همایش شخصیت شناسی | دکتر شهرام اسلامی | sh...
  03:17
  • 346

  • 7 سال پیش
  03:17
  بخشی از همایش شکل‌گیری شخصیت کودک | دکتر شهرام اسلامی | shahrameslami1@...
  بخشی از همایش شکل‌گیری شخصیت کودک | دکتر شهرام اسل...
  04:37
  • 336

  • 7 سال پیش
  04:37
  shenoto-ads
  shenoto-ads