مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

shahidjodeiry
47
میانگین پخش
645
تعداد پخش
0
دنبال کننده

مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

shahidjodeiry
47
میانگین پخش
645
تعداد پخش
0
دنبال کننده

به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی...
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
04:25
 • 8

 • 3 سال پیش
04:25
 • 23

 • 3 سال پیش
« توصیفی کوتاه از شکوه زندگی و شهادت محمود جدیری کهنموئی» « با اشعار و دکلمه : استاد غلامی سرای» « کاری از : مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی»...
« توصیفی کوتاه از شکوه زندگی و شهادت محمود جدیری ک...
04:25
 • 23

 • 3 سال پیش
04:25
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی...
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
00:56
 • 23

 • 3 سال پیش
00:56
پادکست شهیدجدیری، مشعلی بمناسبت سی و چهارمین سالروز شهادت محمود جدیری کهنموئی با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی یول ایتیرمروخ اگر گوز تیکاخ علم لره ...
پادکست شهیدجدیری، مشعلی بمناسبت سی و چهارمین سال...
03:07
 • 26

 • 4 سال پیش
03:07
پادکست درّ روان بمناسبت سی و چهارمین سالروز شهادت محمود جدیری کهنموئی با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی مردان خدایید و پراز عزت و دردید هرکار نمایند...
پادکست درّ روان بمناسبت سی و چهارمین سالروز شهاد...
01:39
 • 45

 • 4 سال پیش
01:39
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی...
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
00:59
 • 41

 • 4 سال پیش
00:59
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی...
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
03:31
 • 17

 • 4 سال پیش
03:31
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی...
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
02:38
 • 14

 • 4 سال پیش
02:38
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی...
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
00:53
 • 33

 • 4 سال پیش
00:53
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی...
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
02:49
 • 268

 • 4 سال پیش
02:49
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی...
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
04:43
 • 16

 • 4 سال پیش
04:43
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی...
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
09:08
 • 80

 • 4 سال پیش
09:08
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی...
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
00:55
 • 39

 • 4 سال پیش
00:55
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی...
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
04:24
 • 12

 • 4 سال پیش
04:24
shenoto-ads
shenoto-ads