مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

shahidjodeiry
44
میانگین پخش
609
تعداد پخش
0
دنبال کننده

مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی

shahidjodeiry
44
میانگین پخش
609
تعداد پخش
0
دنبال کننده

به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
04:25
 • 4

 • 2 سال پیش
04:25
 • 17

 • 2 سال پیش
« توصیفی کوتاه از شکوه زندگی و شهادت محمود جدیری کهنموئی» « با اشعار و دکلمه : استاد غلامی سرای» « کاری از : مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی»
« توصیفی کوتاه از شکوه زندگی و شهادت محمود جدیری ک...
04:25
 • 17

 • 2 سال پیش
04:25
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
00:56
 • 18

 • 2 سال پیش
00:56
پادکست شهیدجدیری، مشعلی بمناسبت سی و چهارمین سالروز شهادت محمود جدیری کهنموئی با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی یول ایتیرمروخ اگر گوز تیکاخ علم لره ...
پادکست شهیدجدیری، مشعلی بمناسبت سی و چهارمین سال...
03:07
 • 24

 • 3 سال پیش
03:07
پادکست درّ روان بمناسبت سی و چهارمین سالروز شهادت محمود جدیری کهنموئی با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی مردان خدایید و پراز عزت و دردید هرکار نمایند...
پادکست درّ روان بمناسبت سی و چهارمین سالروز شهاد...
01:39
 • 43

 • 3 سال پیش
01:39
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
00:59
 • 39

 • 3 سال پیش
00:59
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
03:31
 • 16

 • 3 سال پیش
03:31
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
02:38
 • 13

 • 3 سال پیش
02:38
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
00:53
 • 32

 • 3 سال پیش
00:53
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
02:49
 • 265

 • 3 سال پیش
02:49
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
04:43
 • 15

 • 3 سال پیش
04:43
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
09:08
 • 74

 • 3 سال پیش
09:08
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
00:55
 • 38

 • 3 سال پیش
00:55
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذهبی،ملی،مقاومت خوش آمدید! #شهدای_مداح #شهدای_ترور #شهدای_نیروی_انتظامی #مرکزفرهنگی_شهیدجدیری_کهنموئی
به مرکز تهیه و پخش نماهنگ های زیبای ترکی،آیینی،مذه...
04:24
 • 11

 • 3 سال پیش
04:24
shenoto-ads
shenoto-ads