شهاب سهرابی

شهاب سهرابی
  488
  میانگین پخش
  3.9K
  تعداد پخش
  18
  دنبال کننده

  شهاب سهرابی

  شهاب سهرابی
  488
  میانگین پخش
  3.9K
  تعداد پخش
  18
  دنبال کننده

  کتاب جادوی بورس از شهاب سهرابی است. چگونه در کمتراز دو ساعت دیدگاهی در مورد بورس کسب کنیم که برخی شایددر 5 سال حضور در چرا برخی سرمایه گذاران در بورس بیشتر سود می کنندو موفقیت های بیشتری کس...
  کتاب جادوی بورس از شهاب سهرابی است. چگونه در کم...
  02:58
  • 88

  • 5 سال پیش
  02:58
  کتاب جادوی بورس از شهاب سهرابی است. چگونه در کمتراز دو ساعت دیدگاهی در مورد بورس کسب کنیم که برخی شایددر 5 سال حضور در چرا برخی سرمایه گذاران در بورس بیشتر سود می کنندو موفقیت های بیشتری کس...
  کتاب جادوی بورس از شهاب سهرابی است. چگونه در کم...
  00:46
  • 732

  • 5 سال پیش
  00:46
  کتاب جادوی بورس از شهاب سهرابی است. چگونه در کمتراز دو ساعت دیدگاهی در مورد بورس کسب کنیم که برخی شایددر 5 سال حضور در چرا برخی سرمایه گذاران در بورس بیشتر سود می کنندو موفقیت های بیشتری کس...
  کتاب جادوی بورس از شهاب سهرابی است. چگونه در کم...
  27:54
  • 138

  • 5 سال پیش
  27:54
  کتاب جادوی بورس از شهاب سهرابی است. چگونه در کمتراز دو ساعت دیدگاهی در مورد بورس کسب کنیم که برخی شایددر 5 سال حضور در چرا برخی سرمایه گذاران در بورس بیشتر سود می کنندو موفقیت های بیشتری کس...
  کتاب جادوی بورس از شهاب سهرابی است. چگونه در کم...
  13:33
  • 674

  • 5 سال پیش
  13:33
  کتاب جادوی بورس از شهاب سهرابی است. چگونه در کمتراز دو ساعت دیدگاهی در مورد بورس کسب کنیم که برخی شایددر 5 سال حضور در چرا برخی سرمایه گذاران در بورس بیشتر سود می کنندو موفقیت های بیشتری کس...
  کتاب جادوی بورس از شهاب سهرابی است. چگونه در کم...
  11:57
  • 667

  • 5 سال پیش
  11:57
  کتاب جادوی بورس از شهاب سهرابی است. چگونه در کمتراز دو ساعت دیدگاهی در مورد بورس کسب کنیم که برخی شایددر 5 سال حضور در چرا برخی سرمایه گذاران در بورس بیشتر سود می کنندو موفقیت های بیشتری کس...
  کتاب جادوی بورس از شهاب سهرابی است. چگونه در کم...
  20:11
  • 148

  • 5 سال پیش
  20:11
  کتاب جادوی بورس از شهاب سهرابی است. چگونه در کمتراز دو ساعت دیدگاهی در مورد بورس کسب کنیم که برخی شایددر 5 سال حضور در چرا برخی سرمایه گذاران در بورس بیشتر سود می کنندو موفقیت های بیشتری کس...
  کتاب جادوی بورس از شهاب سهرابی است. چگونه در کم...
  00:43
  • 1.3K

  • 5 سال پیش
  00:43
  یکی از راه های سرمایه گذاری ،سرمایه گذاری در بورس می باشد. سرمایه گذاری در بورس نیازمند دانش و تخصص و تجربه و مهارت بالایی است. بازار بورس ،بازاری است بسیار سخت ،پرریسک و درعین حال جذاب و پردرآم...
  یکی از راه های سرمایه گذاری ،سرمایه گذاری در بورس ...
  06:12
  • 159

  • 5 سال پیش
  06:12
  shenoto-ads
  shenoto-ads