سید جواد فلاح

سید جواد فلاح
  112
  میانگین پخش
  60.2K
  تعداد پخش
  15
  دنبال کننده

  سید جواد فلاح

  سید جواد فلاح
  112
  میانگین پخش
  60.2K
  تعداد پخش
  15
  دنبال کننده

  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)-بخش پانزدهم سوره اخلاص این مجموعه برای افرادی در نظر گرفته شده که ترتیل قرآن با صدای رهبر انقلاب-امام خامنه ای را در خواست کرده بودند. ...
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (م...
  00:31
  • 92

  • 7 سال پیش
  00:31
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)-بخش چهاردهم سوره کافرون این مجموعه برای افرادی در نظر گرفته شده که ترتیل قرآن با صدای رهبر انقلاب-امام خامنه ای را در خواست کرده بودند....
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (م...
  00:44
  • 59

  • 7 سال پیش
  00:44
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)-بخش سیزدهم سوره کوثر این مجموعه برای افرادی در نظر گرفته شده که ترتیل قرآن با صدای رهبر انقلاب-امام خامنه ای را در خواست کرده بودند. ا...
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (م...
  00:32
  • 31

  • 7 سال پیش
  00:32
  ترتیل قرآن با قرایت رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)-بخش دوازدهم سوره همزه این مجموعه برای افرادی در نظر گرفته شده که ترتیل قرآن با صدای رهبر انقلاب-امام خامنه را در خواست کرده بودند. ...
  ترتیل قرآن با قرایت رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ا...
  00:53
  • 55

  • 7 سال پیش
  00:53
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)-بخش یازدهم سوره عصر این مجموعه برای افرادی در نظر گرفته شده که ترتیل قرآن با صدای رهبر انقلاب-امام خامنه ای را در خواست کرده بودند. ال...
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (م...
  00:38
  • 53

  • 7 سال پیش
  00:38
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)-بخش دهم سوره قارعه این مجموعه برای افرادی در نظر گرفته شده که ترتیل قرآن با صدای رهبر انقلاب-امام خامنه ای را در خواست کرده بودند. الت...
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (م...
  00:58
  • 40

  • 7 سال پیش
  00:58
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)-بخش نهم سوره عادیات این مجموعه برای افرادی در نظر گرفته شده که ترتیل قرآن با صدای رهبر انقلاب-امام خامنه ای را در خواست کرده بودند. ال...
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (م...
  01:07
  • 47

  • 7 سال پیش
  01:07
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)-بخش هشتم سوره قدر این مجموعه برای افرادی در نظر گرفته شده که ترتیل قرآن با صدای رهبر انقلاب-امام خامنه ای را در خواست کرده بودند. التم...
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (م...
  00:56
  • 39

  • 7 سال پیش
  00:56
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)-بخش هفتم سوره تین این مجموعه برای افرادی در نظر گرفته شده که ترتیل قرآن با صدای رهبر انقلاب-امام خامنه ای را در خواست کرده بودند. التم...
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (م...
  01:04
  • 37

  • 7 سال پیش
  01:04
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)-بخش ششم سوره شمس این مجموعه برای افرادی در نظر گرفته شده که ترتیل قرآن با صدای رهبر انقلاب-امام خامنه ای را در خواست کرده بودند. التما...
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (م...
  01:41
  • 48

  • 7 سال پیش
  01:41
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)-بخش پنجم سوره اعلی این مجموعه برای افرادی در نظر گرفته شده که ترتیل قرآن با صدای رهبر انقلاب-امام خامنه ای را در خواست کرده بودند. ال...
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (م...
  01:50
  • 42

  • 7 سال پیش
  01:50
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)-بخش چهارم سوره منافقون این مجموعه برای افرادی در نظر گرفته شده که ترتیل قرآن با صدای رهبر انقلاب-امام خامنه ای را در خواست کرده بودند. ...
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (م...
  03:17
  • 31

  • 7 سال پیش
  03:17
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)-بخش سوم سوره جمعه این مجموعه برای افرادی در نظر گرفته شده که ترتیل قرآن با صدای رهبر انقلاب-امام خامنه ای را در خواست کرده بودند. التم...
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (م...
  03:14
  • 29

  • 7 سال پیش
  03:14
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)-بخش دوم سوره بقره (از ابتدا تا آیه 21) این مجموعه برای افرادی در نظر گرفته شده که ترتیل قرآن با صدای رهبر انقلاب-امام خامنه ای را در خ...
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (م...
  05:38
  • 39

  • 7 سال پیش
  05:38
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (مدظله العالی)-بخش اول سوره ی حمد این مجموعه برای افرادی در نظر گرفته شده که ترتیل قرآن با صدای رهبر انقلاب-امام خامنه ای را در خواست کرده بودند. ال...
  ترتیل قرآن توسط رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای (م...
  00:57
  • 33

  • 7 سال پیش
  00:57
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ششم) از ابتدای سوره العَادیات تا پایان سوره النَّاس قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم کنم...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:38
  • 7

  • 7 سال پیش
  00:38
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ششم) از ابتدای سوره العَادیات تا پایان سوره النَّاس قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم کنم...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:30
  • 12

  • 7 سال پیش
  00:30
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ششم) از ابتدای سوره العَادیات تا پایان سوره النَّاس قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم کنم...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:19
  • 11

  • 7 سال پیش
  00:19
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ششم) از ابتدای سوره العَادیات تا پایان سوره النَّاس قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم کنم...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:33
  • 10

  • 7 سال پیش
  00:33
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ششم) از ابتدای سوره العَادیات تا پایان سوره النَّاس قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم کنم...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:28
  • 14

  • 7 سال پیش
  00:28
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ششم) از ابتدای سوره العَادیات تا پایان سوره النَّاس قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم کنم...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:42
  • 14

  • 7 سال پیش
  00:42
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ششم) از ابتدای سوره العَادیات تا پایان سوره النَّاس قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم کنم...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:19
  • 14

  • 7 سال پیش
  00:19
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ششم) از ابتدای سوره العَادیات تا پایان سوره النَّاس قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم کنم...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:40
  • 12

  • 7 سال پیش
  00:40
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ششم) از ابتدای سوره العَادیات تا پایان سوره النَّاس قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم کنم...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:31
  • 13

  • 7 سال پیش
  00:31
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ششم) از ابتدای سوره العَادیات تا پایان سوره النَّاس قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم کنم...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:35
  • 17

  • 7 سال پیش
  00:35
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ششم) از ابتدای سوره العَادیات تا پایان سوره النَّاس قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم کنم...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:51
  • 13

  • 7 سال پیش
  00:51
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ششم) از ابتدای سوره العَادیات تا پایان سوره النَّاس قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم کنم...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:24
  • 14

  • 7 سال پیش
  00:24
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ششم) از ابتدای سوره العَادیات تا پایان سوره النَّاس قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم کنم...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:46
  • 16

  • 7 سال پیش
  00:46
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ششم) از ابتدای سوره العَادیات تا پایان سوره النَّاس قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم کنم...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:57
  • 19

  • 7 سال پیش
  00:57
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ششم) از ابتدای سوره العَادیات تا پایان سوره النَّاس قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم کنم...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:57
  • 41

  • 7 سال پیش
  00:57
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:55
  • 5

  • 7 سال پیش
  00:55
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  02:04
  • 5

  • 7 سال پیش
  02:04
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:41
  • 4

  • 7 سال پیش
  00:41
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  02:32
  • 5

  • 7 سال پیش
  02:32
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:51
  • 6

  • 7 سال پیش
  00:51
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  00:40
  • 7

  • 7 سال پیش
  00:40
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  01:05
  • 106

  • 7 سال پیش
  01:05
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  01:55
  • 50

  • 7 سال پیش
  01:55
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  01:26
  • 3

  • 7 سال پیش
  01:26
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  01:56
  • 3

  • 7 سال پیش
  01:56
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  03:15
  • 26

  • 7 سال پیش
  03:15
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  01:47
  • 10

  • 7 سال پیش
  01:47
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  01:34
  • 12

  • 7 سال پیش
  01:34
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  02:27
  • 8

  • 7 سال پیش
  02:27
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  02:30
  • 11

  • 7 سال پیش
  02:30
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  04:18
  • 12

  • 7 سال پیش
  04:18
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  02:00
  • 26

  • 7 سال پیش
  02:00
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  02:33
  • 13

  • 7 سال پیش
  02:33
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  03:38
  • 14

  • 7 سال پیش
  03:38
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش پنجم) از ابتدای سوره عَبَس تا پایان سوره الزَّلزَله قصد دارم سهولت دسترسی به ترتیل قرآن را به وسیله ی اساتید مطرح این حوزه برای شما عزیزان فراهم ک...
  ترتیل قرآن توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد(بخش ...
  03:38
  • 56

  • 7 سال پیش
  03:38
  shenoto-ads
  shenoto-ads