صدای کتابدار

NLAI NLAI
27
میانگین پخش
54
تعداد پخش
2
دنبال کننده

صدای کتابدار

NLAI NLAI
27
میانگین پخش
54
تعداد پخش
2
دنبال کننده

محتوای این شماره بر اساس کتاب "دژ دانش" از انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. صدای دکتر عباس حرّی از مصاحبه تاریخ شفاهی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انتخاب شده است. خاطرات ض...
محتوای این شماره بر اساس کتاب "دژ دانش" از انتشارا...
36:50
  • 30

  • 3 سال پیش
36:50
محتوای این شماره بر اساس کتاب "دل سپرده به کودکان" از انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. صدای ثریا قزل ایاغ از مصاحبه تاریخ شفاهی موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انتخاب شده است...
محتوای این شماره بر اساس کتاب "دل سپرده به کودکان"...
31:51
  • 24

  • 3 سال پیش
31:51
shenoto-ads
shenoto-ads