اداره ارتباطات رسانه اي

صدای شهر
  12
  میانگین پخش
  206
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  اداره ارتباطات رسانه اي

  صدای شهر
  12
  میانگین پخش
  206
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  • 2

  • 2 ماه پیش
  معرفی هنرمند و پیرغلام حسینی استاد فرشچیان با موضوع و محوریت تابلوی ظهر عاشورا...

  معرفی هنرمند و پیرغلام حسینی استاد فرشچیان با م...

  08:42
  • 2

  • 2 ماه پیش
  08:42
  • 2

  • 2 ماه پیش
  پادکست با موضوع حجاب...

  پادکست با موضوع حجاب

  15:06
  • 2

  • 2 ماه پیش
  15:06
  • 11

  • 1 سال پیش
  گزارش ترافیک شهر...

  گزارش ترافیک شهر

  00:07
  • 11

  • 1 سال پیش
  00:07
  • 9

  • 1 سال پیش
  گفتگو محور با حضور مهمان...

  گفتگو محور با حضور مهمان

  39:01
  • 9

  • 1 سال پیش
  39:01
  • 21

  • 1 سال پیش
  معرفی فرایندهای شهری...

  معرفی فرایندهای شهری

  01:54
  • 21

  • 1 سال پیش
  01:54
  رویاهای شهری مردم...

  رویاهای شهری مردم

  01:31
  • 12

  • 1 سال پیش
  01:31
  • 13

  • 1 سال پیش
  مرور خبرهای شهرداری...

  مرور خبرهای شهرداری

  04:07
  • 13

  • 1 سال پیش
  04:07
  • 17

  • 1 سال پیش
  پیگیری خبرهای روز شهرداری...

  پیگیری خبرهای روز شهرداری

  04:02
  • 17

  • 1 سال پیش
  04:02
  • 9

  • 1 سال پیش
  دیدارهای مردمی رییس شورای شهر...

  دیدارهای مردمی رییس شورای شهر

  05:01
  • 9

  • 1 سال پیش
  05:01
  • 9

  • 1 سال پیش
  برنامكي براي ارتقاي سلامت شهروندان...

  برنامكي براي ارتقاي سلامت شهروندان

  07:37
  • 9

  • 1 سال پیش
  07:37
  • 10

  • 1 سال پیش
  معرفي كاركنان شهرداري...

  معرفي كاركنان شهرداري

  02:18
  • 10

  • 1 سال پیش
  02:18
  • 12

  • 1 سال پیش
  بررسي عملكرد سامانه ارتباطات مردمي 137...

  بررسي عملكرد سامانه ارتباطات مردمي 137

  06:04
  • 12

  • 1 سال پیش
  06:04
  • 12

  • 1 سال پیش
  گزارش هفتگي آتش نشاني...

  گزارش هفتگي آتش نشاني

  05:35
  • 12

  • 1 سال پیش
  05:35
  • 10

  • 1 سال پیش
  معرفي محلات و افراد شاخص محلات...

  معرفي محلات و افراد شاخص محلات

  07:19
  • 10

  • 1 سال پیش
  07:19
  مسابقه اصفهان شناسي در محلات اصفهان...

  مسابقه اصفهان شناسي در محلات اصفهان

  08:22
  • 15

  • 1 سال پیش
  08:22
  انعكاس مشكلات مردم...

  انعكاس مشكلات مردم

  06:22
  • 11

  • 1 سال پیش
  06:22
  احترام به ديگران...

  احترام به ديگران

  06:10
  • 20

  • 1 سال پیش
  06:10
  • 11

  • 1 سال پیش
  گفتگو با شهردار منطقه...

  گفتگو با شهردار منطقه

  06:12
  • 11

  • 1 سال پیش
  06:12
  shenoto-ads
  shenoto-ads